Du er her

Profeti for Aust-Agder fylke 2013

Formidlet av Sharon Stone

Jeg hørte Herren tale tre hovedting for dette området. Jeg lurte på om dette var et sterkt turistområde, og det fikk jeg høre at det var. Jeg føler at det blir mer finanser som skal legges inn i turisme i dette området, og jeg ser også en del utdanning for turisme i det området. Herrens Ånd sier: «Dette har å gjøre med en global måte å tenke på.» Men jeg så også at i denne regionen hadde men en turistmentalitet, at man kom og gikk, at ingen ville ta ansvar for landet, i stedet tenkte man hva man ville få ut av landet og ikke gi tilbake når man dro dit.

Jeg hørte at Herren sa at han ville begynne å forflytte mennesker dit, han skal gjenopprette familier og autoriteter og myndigheter i den regionen. Han skal reise opp de som sier: «Gi meg landet eller så dør jeg!» og jeg følte at det var som om man ville gifte seg eller gå inn i en pakt med landet igjen.

Far, vi taler at der hvor det har vært skilsmisse over denne regionen og der hvor det har vært et område hvor folk bare kommer for å ta fra det, kaller vi fram den tilknytningen og det å ta landet i ekte og som et resultat, vil velsignelsen din komme, at dine tomme menigheter vil ha evnen til å vokse.

Jeg ser også at dette er et område hvor vannstrømmer møtes. Dere har vannstrømmer fra den ene retningen og vannstrømmer fra den andre retningen, så det gir plass for forvirring uten retningslinjer.

Så Far, vi taler inn i forvirringen i dette området. Vi kaller fram dine retningslinjer og veiledninger. Vi sier at dine retningslinjer skal surfe på strømmen av din Ånd. Vi utløser dette inn i regionen og inn i din menighet, i Jesu navn.

Jeg følte at det som har gjort dere kjent og berømt ikke var helt pent. Far, jeg taler rett inn i det nå: Far, vi vil du skal reise opp dette området slik at folk som tenker på denne regionen, skal tenke på deg og ikke på det som har vært.

Jeg følte at det var som om menigheten i dette området var som prestene som måtte gå over elva og legge steiner på bredden før elva åpnet seg opp, men det som påvirker området, påvirker også lederne, de vil ikke ta ansvar.

Så Far, nå kaller vi på det store privilegiet som heter å ta ansvar. Det er ingen leiefolk, det er bare sønner, i Jesu navn.

Jeg så noe som så ut som en sjørøverlapp over øyet. Jeg tror at Herren taler om to ting: At dette er et område som er blitt utplyndret og det andre er at det er et område som har redusert syn.

Far, nå taler vi til den lovløsheten og utplyndringen som har skjedd i fortiden og sier: Det er ikke identiteten, arven eller i tråd med det som de sanne sønner som går i pakt med og gifter seg med landområdet. Og vi taler inn i det området med redusert åndelig syn og innsikt og sier: Det profetiske, reis dere opp i den regionen, profeter, reis dere opp i den regionen og vi sier at deres dager med ufruktbarhet er over.

Jeg så et TV-studio. Jeg vet ikke om det var et TV-studio eller et sted med kontorer, et slags mediesenter. Det jeg så var at det var nyhetssending som foregikk. Herren sa at det skulle bli forbønn for media, slik at de ikke skulle si usanne ting, i stedet skulle det komme sannhet som blir forløst fra media til fordel for det gode for nasjonen.

Far, vi dedikerer nå dette til deg, I Jesu navn.

Jeg vet at når man bruker ordet slange, tenker vi på noe negativt, men jeg tror ikke det er det Herren sier. Jeg så det tomme skinnet til en slange. Slangen går ut av skinnet når det blir for lite, den er ikke lenger den samme som den var før. Den passer ikke lenger inn i det gamle lenger.

Dette er det Herren proklamerer for denne tiden og denne regionen. Far velsigne veksten til denne regionen. Amen

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes