Brølende lam er et profetisk/kreativt ressurssenter for vekkelse og reformasjon for hele Kristi kropp. Vi ønsker å være til inspirasjon og oppmuntring for menigheten for å fullføre misjonsbefalingen.

 

Hva er vi

Virksomheten er delt inn i fire områder:
 

Menigheten 24/7

- Et samlende senter for vekkelse og reformasjon, gjennom den lokale menigheten, bygget på Jesu Kristi lære og de femfoldige tjenester i funksjon, for å utruste de hellige for menighetsvekst. Fokus er vekst gjennom nyomvendelser.
 

BL Media as

- produserer TV-programmer, utvikler WEB ressurs, driver forlagsvirksomhet, gir ut et profetisk magasin og produksjon av musikk CD/DVD.
 

Utrustningssenteret 24/7

- er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og noe reisende virksomhet. Fokuset er på nådegavene , spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver. Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon. 
 

Lille lam familiebarnehage

- er en barnehage hvor fokuset er å bygge vennskap, forløse den enkelte i de gaver og den utrustning hvert enkelt barn har. Vi ønsker å oppmuntre til et nært vennskap med Faderen.