Utrustningssenteret 24/7, er et tverrkirkelig ressurssenter. Vi har profetskole, holder konferanser, seminarer og forskjellig kursvirksomhet både på profetsenteret og reisende virksomhet i distriktene. Fokuset er på nådegavene, spesielt den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver. Vi oppmuntrer også de kreative gavene innen kunst, dans og musikk for vekkelse og reformasjon i vår nasjon.

Visjonen for Utrustningssenteret 24/7:
Forløse og utruste Guds folk med nådegaver til helhjertet tjeneste, for vekkelse og reformasjon.

Dette gjør vi gjennom å:

  • Legge et Bibelsk grunnlag om nådegavene og spesielt profetiens gave og den profetiske tjenesten.
  • Oppmuntre og forløse Guds folk til å aktivisere og bruke nådegavene.
  • Samle og trene de som er kallet inn i den profetiske tjenesten.
  • Bygge team, hvor de femfoldige tjenestene arbeider sammen, for vekkelse og reformasjon.
  • Betjene Guds folk med den profetiske tjenesten.
  • Formidle til nasjonene hva som ligger på Guds hjerte.
  • Forløse det som Herren har for denne tiden gjennom bønn og profeti.

 

Gaver og Betalingsoversikt Brølende lam

Siden vi har blitt en del nye medlemmer og mange nye søsken har blitt introdusert til oss, oversender jeg en oversikt over tjenesten og menighetens konti, for innbetalinger. Som dere sikkert kjenner til har vi, i Brølende lam profetiske tjeneste, flere juridiske enheter og derfor flere konti. Vi har også Vipps for alle virksomhetene.  

9230.09.48830 - Brølende lam – Profetiske tjenesten - BL Media as (Vipps 901 22 575)

Innbetaling av seminar, samlinger, profetskole, bøker og DVD
Husk at du merker din innbetaling med hvilke modul, seminar, eller samling du innbetaler, da det lett kan bli litt uoversiktlig, da vi har flere parallelle arrangementer.

9235.27.82728 - Menigheten 24/7 (Vipps 578708)

Innbetaling av tiende, hellige gaver og offer. De som innbetaler gaver til menighetens konto, får opptil kr 50.000 og for ektepar, hele kr 100.000 i reduksjon på inntekter i skatteavregningen. Dette gjelder bare for beløp som gis inn til dette kontonummeret.

9235.25.62094 - Utrustningssenteret 24/7 – Stiftelse - Profetisk TV (Vipps 578710)

Her ligger driften av profetisk tv og den utadrettete virksomhet som åpne møter, i innland som utland og misjonsvirksomhet, hvor vi har noen partnere med oss.

For internasjonale betalinger: 

NO4892300948830   BN Banks BIC/SWIFT KBNONO22
Bankname: BN Bank ASA
Our name: BL Media as
Accountno: NO4892300948830
Routing/swift: BIC/SWIF
Bankadress: Postboks 2415 Torgarden, 7005 Trondheim, Norway
My name: Per Ivar Winnæss
Adress: Flessebergveien 43, 3302 Hokksund, Norway

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke alle dere som står med Brølende lam profetiske tjeneste, både i menigheten og Profetisk TV. Har du noen spørsmål hører vi gjerne fra deg.

 

Historie og utvikling

1979: Per Ivar Winnæss blir frelst gjennom å ha hørt evangelisk forkynnelse i pinsekirken, Filadelfia Drammen
1983: Gikk ett år på Bibelskolen i Grimstad
1986: Gikk en DTS i Ungdom i oppdrag, Eintrøa
1986: Per Ivar ble kjent med profeten Augustine C. Alcala fra Phoenix, Arizona, USA, på Betelinstituttet, i Trondheim
1986: Per Ivar reiser til USA og Canada og besøker mange tjenster og går et semester på Lay Ministry Training Center i Minnestoa, USA
1987: Etablerer Pre Data As, som blir en markedsleder innen audiovisuelt presentasjonsutstyr, i Norge
1989: Per Ivar holder flere forretningslunsjer på First Ambassadeur hotell, i Drammen, gjennom profetiske team fra USA
1993: Per Ivar går ett år på bibelskole, Levende Ord, i Bergen
1994: Holder profetiske møter i Bergen og sin første internasjonale misjonstur til Latvia
1996: Holder Hellig Ånds møter på Flesseberg gård, i Øvre Eiker, hvor flere tusen søkte til møtene over en periode
1997: Profetiske seminarer i samarbeid med Christian International, Sharon Stone og Bill Hamon
1998: Kjøpte Krokstad Herregård i Säffle, Sverige og holdt profetiske konferanser der
1999: Etablerte Svensk Fritid As og solgte over 1500 leiligheter i rundt 20 svenske kommuner
2002: Begynte å arbeide på TV Visjon Norge, desember dette året
2003: Produserte og sendte Brølende lam programmer på TV Visjon Norge
2004: Utgivelsen av den første Brølende lam CD og solgte over 10.000 CD-er
2004: Oppstart av Brølende lam profetskole, høsten 2004
2005: Overtagelse av tidsskriftet Den Profetiske Røst og holdt sine første nasjonale profetiske seminarer i Drammen
2006: Startet en landsomfattende reisevirksomhet med profetiske distrikts-seminarer
2007: Brølende lam sin første team-tur til India
2008: Ombygning av lokalet i Øvre Eiker og flytting av de nasjonale seminarer til Flesseberg gård, Øvre Eiker
2009: Menigheten 24/7 blir etablert som en frittstående menighet, den 11. oktober, med ni medlemmer
2010: Ettårsjubileum og menigheten har vokst til 65 innskrevne medlemmer
2011: Distriktseminarene starter opp igjen, med hensikt å initiere lokale profetiske celler og regionale utrustningssentere
2012: Den 2. september fikk Per Ivar tiltale til å starte opp Profetisk TV
2013: Januar ble den første nyproduserte video lagt ut på YouTube I slutten av mai holdt vi vår første Apostoliske profetiske konferanse med Sharon Stone og Jane Hamon, ombygning av studio og møtesal, samt produksjon og sending av Den profetiske røst, på Kanal 10 Norge videre de første møtene i Oslo Vineyard sine lokaler. I august holdt vi de første profetiske møter i Danmark
2014: Brølende lam på sin første misjonstur til Ungarn. Opprettelsen av webTV med den første direktesending, den 23 mars. Brølende lam organiserte og reiste på sin første Israeltur, september/oktober
2015: NRK, med Are Sende Osen på besøk på Brølende lam profetskole, i januar. Ettårs dagen for direktesendingene feires i april og vi har via YouTube nådd ut til 124 nasjoner og abonnenter fra 38 nasjoner. I slutten av august passerte vi over 100.000 avspilte videoer på YouTube

 

Profetisk TV sin historie:

Brølende lam sin TV historie går tilbake til januar 2005, da vi bygde opp et TV studio på Flesseberg gård. Vi hadde til da produsert Brølende lam sine programmer på TV Visjon Norge, noe vi gjorde fra 2003. I 2007 solgte vi hele vår TV-tekniske utrustning og tenkte vi hadde gjort vårt innen kristen TV. Imidlertid hadde Gud andre planer. Etter en Guds tiltale under en bønn og fastehelg, høsten 2012 og etter sterke profetiske ord gitt av Sharon Stone og Jane Hamon tidligere på våren, samme år, tok vi opp igjen kallet om å formidle det profetiske ordet til nasjonen.

I slutten av 2012 vi startet å re- oppbygge TV satsningen. Vi har sendt våre programmer «Den profetiske røst» på Kanal 10 i nesten to år, før de ble tatt av kanalen. Vi har også lagt de ut på YouTube og opprettet webkanalen www.profetisktv.no i mars 2014. Vi føler at vi leverer god og sunn profetisk og apostolisk undervisning rettet for hele Kristi legeme. Gjennom Brølende lam sin tjeneste har vi fått flere salvede forkynnere, som vi også streamer på vår web-kanal, som apostlene Tom og Jane Hamon fra Florida, USA og Sharon Stone, London, UK – i Christian International samt mange andre forkynnere.

Brølende lam på NRK til høsten

Ett av høydepunktet hadde vi da NRK- teamet var på besøk på profetskolen, i januar, 2015. Dette var et resultat av det vi har lagt ut på YouTube, at de fikk interesse for profetskolen. Til høsten, oktober/november vil deres program sendes på NRK, med innslag fra deres opptak på profetskolen.

Statistikken peker oppover

En annen gøyal ting er det å se statistikken med økning av unike seere på ProfetiskTV. Også på Youtube har vi hatt en oppmuntrende utvikling og pr. mars 2015 har vi abonnenter fra hele 38 nasjoner og brukere fra hele 124 nasjoner. I slutten av august 2015 passerte vi 100.000 sette videoer.

Takk

Vi retter en stor takk til vårt TV-team, med Jan Einar Visnes, Magnus Hammer, Vigdis Martinsen og Inger Marie Nordin. Videre til alle dere som har stått med som partnere, forbedere, vært våre gjester i studio og på annen måte har tatt del i vår media-satsning. Vi er svært takknemlig til Visjon Norge med Jan og Inger Hanvold, som var døråpnere for tjenesten og lot oss sende Brølende lam programmer på Visjon Norge helt fram til 2009. Videre til Kanal 10, hvor vi i nesten to år fikk sendt «Den profetiske Røst». Videre til Miracle Revival Channel, med Henning Lunde, som streamer våre eldre programmer «Brølende lam» Tusen takk til dere alle.

Web TV og YouTube

http://www.youtube.com/user/profetisktv/videos?view=0

Følg vår 24/7 webkanal: http://profetisktv.no/web-tv

Noen høydepunkter fra våre produksjoner, gjennom 10 år:

Det begynte med Brølende lam TV programmer på Visjon Norge, her i studio, med Uffe (Ulf Christiansson i Jerusalem) : https://www.youtube.com/watch?v=SEgeoNB9BvE

Det er 10 år siden vi bygget opp det første Brølende lam studio på Flesseberg gård, i Øvre Eiker, her på tunet, med Jørn Strand (Himmelekspressen): https://www.youtube.com/watch?v=hIes1jflVl8

For to år siden la vi ut vårt første program på YouTube, Per Ivar delte et profetisk ord for året 2013: https://www.youtube.com/watch?v=nx3ixjcrcGI

Sommeren 2013 har vi vår første Apostolisk/profetisk konferanse, med apostlene Jane Hamon og Sharon Stone, her et profetisk ord for Norge og noen fylker: https://www.youtube.com/watch?v=pNIlD1tiNGY

30. mars 2014 sender vi vår første direkte sending, som vi streamet over nett, i vårt nye TV studio, i Øvre Eiker: https://www.youtube.com/watch?v=ydwNP3xG44o

I oktober i 2014 sendte vi direkte fra seminaret «Nedtelling til Harmageddon» med Hans Bratterud: https://www.youtube.com/watch?v=3o5swVdL3tM

Januar, i år introdusertes Ingalill og Vello Vaim for våre seere og i februar sendte vi direkte fra seminaret «Profetisk forståelse om Guds rike»: https://www.youtube.com/watch?v=AggBqtuI9K4

Vi har fokusert på Den Hellige Ånd inspirerte kreative programmer, her med Anne Berit og Alexandra Rivertz: https://www.youtube.com/watch?v=j9uxIAwgULA

Profetisk dans, her med Valentina Winnæss, under konferansen i Drammen med Tom og Jane Hamon:  https://www.youtube.com/watch?v=EXNB-1EOBNQ

Vi produserer forskjellige Tv programmer som «Den profetiske røst», «Toner fra Himmelen», «Gudstjenesten direkte», forskjellige seminarer/konferanser og «Guds hjerte for deg», her med Are Sende Osen fra NRK: https://www.youtube.com/watch?v=yuQDkZeCrbQ

Vi forsøker å ta opp aktuelle temaer, her hvor Per Ivar formidler retningslinjer for hvorledes gi et profetisk ord som omhandler framtiden og begivenheter:  https://www.youtube.com/watch?v=0vwiPDWxx4k

Vi ønsker å formidle Guds plan for Israel, her med Lars Enarson i studio: https://www.youtube.com/watch?v=Sbuyatj7nQQ

Fokus på misjonsbefalingen, her med Terje Liverød: https://www.youtube.com/watch?v=HZevOeONB6M

Profetiske mennesker, her med Aida Seehuus Flaaten: https://www.youtube.com/watch?v=p9dvdd-q78o

Mennesker i møte med det profetiske: https://www.youtube.com/watch?v=hQe0SdM5z9M