Profetskolen «Dere kan alle tale profetisk» - Østfold

Torsdager 1. sept - 1. des 2016 kl 17:30
Bedehuset Hauges Minde, Rolfsøy, Fredrikstad

Vi starter opp profetskolemodulen «Dere kan alle tale profetisk, hvordan tyde drømmer og syner» på Bedehuset Hauges Minde, på Rolvsøy i Fredrikstad

Bibelen forteller at alle som tror på Jesus kan høre fra Gud og også kan tale profetisk. Videre forklarer Bibelen at man vokser opp til åndelig modenhet gjennom øvelse og bruk. På Brølende lam profetskole legger vi en bibelsk grunn for å ta imot nådegavene, høre fra Gud og hvorledes formidle profetier.

Profetskolen vårsemesteret 2016 - Dere kan alle tale profetisk

Tirsdager 12. januar - 10. mai 2016
Utrustningssenteret 24/7 - Flesseberg gård

Brølende lam profetskole: «Dere kan alle tale profetisk»

Bibelen forteller at alle som tror på Jesus kan høre fra Gud og også kan tale profetisk. Videre forklarer Bibelen at man vokser opp til åndelig modenhet gjennom øvelse og bruk. På Brølende lam profetskole legger vi en bibelsk grunn for å ta imot nådegavene, høre fra Gud og hvorledes formidle profetier.

Hver tirsdag kl 17:30-21:30, med oppstart 12. januar er fram til tirsdag 10. mai 2016.

Brølende Lam Sommerskole 2015

27. jul – 1. aug 2015
Utrustningssenteret 24/7

Nå har du mulighet til å gå på brølende lam profetskole «dere kan alle tale profetere» i en hel uke. Denne sommeren har vi igjen en uke-skole «Dere kan alle tale profetisk» den 27. juli – 1. august på Flesseberg Gård i Øvre Eiker. Vi gleder oss til denne uken sammen med dere deltagere. Dette blir en uke som er for deg som ikke bare ønsker kunnskap, men også å få en praktisk utrustning. Vi legger en solid bibelsk grunn for nådegavene og især den nytestamentlige profetiske gaven, i et betjenende og forpliktende fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Profetskole Modul 1, våren 2015

Vårsemester 2015
Utrustningssenteret 24/7

Vi opplever at vi skal starte opp igjen Profetskolemodulen «Dere kan alle tale profetisk» for vinterhalvåret 2015.

Skolen er på tirsdager fra kl 17:00 og starter opp den 13. januar 2015 og varer fram til 14. mai og vil holdes på vårt utrustningssenter på Flesseberg gård i Øvre Eiker. Vi kommer til å fokusere på å utruste elevene, gjennom undervisning og aktiviseringer.

Ønskes mer informasjon kan du ta kontakt for en mer detaljert studieplan, oversikt over pensum, søknadsfrist og kostnader etc.

Profetskole: "Dere kan alle profetere"

25 - 27 okt 2013
Utrustningssenteret 24/7, Flesseberg

Som dere sikkert fikk med dere i siste e-post fra i går kveld om våre reiser nylig, fikk vi en umiddelbar respons fra menigheten i Svendborg, Danmark. De og vi har derfor snudd oss rundt og funnet første anledning for å ta i mot våre nye venner og vi endrer derfor seminaret i slutten av oktober til «Dere kan alle profetere». Det kommer rundt tretti stykker fra Pinsekirken Svendborg, inkludert pastor og lederskapet, for å bli utrustet. Dette er spennende.

Profetskole og nådegaveutrustning i Oslo

Tirsdager 20. aug - 19 nov 2013 kl 14:00
Vineyards lokaler, Rolf Wickstrøms vei 15 B, 0484 Oslo

Profetskole og nådegaveutrustning starter opp i Oslo den 20. august 2013:

Vi kommer til å starte opp igjen profetskolemodulen «Dere kan alle tale profetisk» for høstsemesteret 2013. I denne modulen vil vi også legge inn undervisning om nådegavene og nådegaveutrustning. Skolen varer fra 20. august til 19. november, hver tirsdag kl 14:00-19:00. Vi vil følge opp med en modul II som har en praktiserende og utrustende fokus for vårsemesteret 2014.

Ta kontakt for mer informasjon eller søk om plass for høstens modul.

Nye tider og lokaler for våre åpne kveldsmøter

13. aug 2013 - 24. juni 2014
Vineyards lokaler, Rolf Wickstrøms vei 15 B, 0484 Oslo

Vi har i en tid følt at vi skulle flytte våre onsdagsmøter og profetskolen fra våre lokaler i Øvre Eiker til Oslo. Dette, fordi vi opplever at Herren har talt til oss at vi trenger å sette foten ned på det mandat vi har fått for det apostoliske og profetiske for nasjonen. I en tid har vi holdt til i «ødemarken» men nå er det viktig å sette våre føtter på hovedstaden, som en profetisk handling og for åndelig innflytelse for vårt nasjonale kall. Vi har gjort en leieavtale med Oslo Vineyard i deres flotte lokaler like ved Grefsen, ved Ring 3, Rolf Wickstrøms vei 15 B, 0484 Oslo.

Tromsø: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

1. – 3. juni 2012
Menigheten Apostolisk Tro, Vestregaten 34, 9008 Tromsø

Å høre Guds stemme i hverdagen er et seminar om de profetiske nådegaver til bruk i hverdagen. Alle troende kan høre Guds stemme - her får du lære på hvilke måter Gud kommuniserer med menneskets indre.

Seminar ledes av Per Ivar Winnæss med team fra Utrustningssenteret 24/7.

Teamledermodul

Modulens fokus blir ledertrening, teambygging, videre forløse undervisningsgaver, lovsangsledere, bønneledere og forbønn. Kriteriene for å søke denne modulen er at du har gått Modul I og 24/7. Målet er at de som går denne modulen kommer til å jobbe i team og utvikler det å samarbeide om å betjene andre elever.

Vi har for tiden ikke satt denne modulen på kalenderen.