Du er her

profetskole

Teamledermodul

Modulens fokus blir ledertrening, teambygging, videre forløse undervisningsgaver, lovsangsledere, bønneledere og forbønn. Kriteriene for å søke denne modulen er at du har gått Modul I og 24/7. Målet er at de som går denne modulen kommer til å jobbe i team og utvikler det å samarbeide om å betjene andre elever.

Vi har for tiden ikke satt denne modulen på kalenderen.

Profetisk/apostolisk modul

Modulens fokus blir ledertrening og teambygging. Videre er vårt mål å forløse tjenester til undervisning, lede profetisk lovsang, bønn og forbønnstjeneste. Dette kommer til å bli en apostolisk profetisk modul hvor vi rydder veg, bryter nytt land og etablerer ting i det åndelige.

Profetskole Modul 1

Modulens fokus blir å legge et bibelsk fundament for den nytestamentlige profetiske gave og nådegavene. Vi vil bruke mye tid på trening og aktivisering for at elevene kan vokse opp til manns modenhet i Kristus.

Vi kommer til å oppmuntre og forløse det som Herren har for hver enkelt elev gjennom bønn og profeti.

Profetskole Introduskjons modul

Tidligere var Modul 1 en profetskole modul som gikk over et semester. Men vi så at elevene til tider hadde et større behov for indre helbredelse samtidig med undervisningen. Det var derfor sjelden vi kom igjennom den delen av pensumet vi kunne ønske. Derfor besluttet vi å utvide Modul 1 til en helårsmodul, samtidig som vi opprettet en introduksjonsmodul til det profetiske.

Hvorfor profetskole?

Hvorfor har vi profetskole og hvorfor bør du gå den. Mange tror at den profetiske nådegave som blir gitt til den enkelte bare skal begynne å fungere med det samme, men slik er det ikke. Akkurat som når et barn får en tohjuls sykkel, trenger det oppmuntring og veiledning, og ikke minst positiv støtte for å kunne bli trygg i trafikken.

Hva er en profeti - en definisjon

En profeti er et budskap som kommer fra Guds trone og Guds hjerte. Paulus sier i sitt første brev til Korinterne 14,3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. 

Om profetskolen

Undervisningsmanualen for profetskolen og profetiske seminarerDet er viktig for nasjonen og menighetene at profetene og de som kjenner dragning til det profetiske og profetisk forbønn samler seg i enhet. De har lenge nok blitt foraktet og har derfor isolert seg og gjemt seg i sine egne huler. Per Ivar tror at Herren bygger et nettverk for en hensikt, og vi vil se at Gud forløser mange profeter i vår egen nasjon. De er flere enn det vi tror, og de skal komme fram fra sine gjemmesteder.

Vi skal bryte ned janteloven og den religiøse ånden, alt det som holder den profetiske tjenesten nede i Norge og Skandinavia. Vi skal legge en solid bibelsk grunn for den profetiske tjeneste, ved både å fokusere på å bygge karakter, opprette ny disiplin i tjenesten, gjenreise ord som gudsfrykt, helliggjørelse og renhet og bringe solid kunnskap i Ordet. Slik kan salvelsen flyte med kjærlighet, autoritet og virke med stor kraft. Vi tror mange menigheter vil ønske denne tjenesten velkommen gjennom at vi synliggjør dtjenesten på en moden måte.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes