Du er her

drømmetydning

Tallenes betydning ut fra Bibelen

«Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner» Joel 3:1.

Denne artikkelen er tatt fra boken: Enhver drømmers håndbok, av Ira L. Milligan.

Tall har klart en vesentlig betydning ut fra skriften og det er viktig å vite deres betydning, ikke minst under tolkning av drømmer og syner.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes