Modul 1: «Dere kan alle tale profetisk» 2018
Tirsdager 15 jan-14 mai 2019 kl14 - 17
Utrustningssenteret 24/7, Flessebergveien 43, 3302 Hokksund
lørdag 15. des 2018
Deltakerpris er kr 3.500.
Pris for begge modulene kr 5.800

«Dere kan alle tale profetisk»

Nå har du mulighet til å gå på Brølende lam profetskole «Dere kan alle profetere» hver tirsdag, fra 15. januar til 14. mai kl14:00-17:00. Dette er en modul for deg som ikke bare ønsker grunnleggende kunnskap, men også å få en praktisk utrustning og trening, for å kunne komme ut i de profetiske nytestamentlige gavene og operere med en ny modenhet i gavene. Vi legger en solid bibelsk grunn for nådegavene og især den nytestamentlige profetiske gaven, i et betjenende og forpliktende fellesskap, hvor Kristus Jesus blir helhjertet elsket, trodd og etterfulgt.

Våre moduler har så langt vært så oppmuntrende og forløsende for den enkelte, hvor vi har fått oppleve Guds nærhet og herlighet gjennom forbønn, lovprisning og i et varmt fellesskap med hverandre. Deltagerne har vitnet om at de gjennom modulen har fått erfaringer og oppøvet evnen til å høre Guds stemme for andre og har vokst inn i det å kunne formidle profetier til andre.

Bibelsk undervisning

Bibelen oppmuntrer oss at alle troende kan høre fra Gud og at vi alle kan tale profetisk, 1Kor14:31. Dette innebærer ikke at vi alle er profeter, men at vi kan profetere, ut i fra å være fokusert på Guds Agape og ha et hjerte for andre mennesker. Utrustningen får vi ved at vi er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave, og at vi oppøver det som vi har fått del i. jfr. Joel3:1, Joh7:38-39 og 1Kor14:1-5, Hebr5:14

«Deretter skal det skje at jeg skal utøse min Ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner» Joel 3:1

Vi tror at mange mennesker har profetiske gaver i sitt liv, som ikke er forløst. Mangel på kunnskap om hvordan Gud taler og forståelse av hvordan man lever med en profetisk gave, gjør at mange forakter og neglisjerer disse viktige gaver og tjeneste. «Hør nå mine ord. Hvis det er noen profet iblant dere, gjør jeg, Herren, meg kjent for ham i et syn. i en drøm taler jeg til ham» 4Mos12:6

Øvelse og bruk

Vi vil også fokusere på øvelser og praktisering i forbønn og legge vinn på å profetere. Vi forventer at hver deltager tar utfordringen ved selv å delta aktivt, både i gruppene og i selve undervisningen og aktiviseringene. Det er viktig at man ikke bare er en som lytter til undervisningen og observerer, men at man også våger å ta del i øvelser og praktiseringen. Gjennom modulen tror vi at du vil få en sikkerhet og en trygg grunn for at du kan tale profetisk og tjene ved de nådegaver som du har fått. Du vil også bli kjent med nye søsken i Herren, som har den samme lengselen til å høre Guds røst med større klarhet og få mer innsikt til å formidle Guds tanker og hjerte til andre mennesker. Bli avhengig av å tjene andre med større Agape kjærlighet!

Noen temaer på modulen vil være:

 • Forståelsen av profetiske handlinger
 • Profetisk teamarbeid
 • Fra nytestamentlig profetisk gave til profetisk tjeneste
 • Profetisk forbønn
 • En profetisk menighet
 • Gjenopprettelsen av den profetiske gaven
 • Dåpen i den hellige ånd
 • Den nytestamentlige profetiske gaven
 • Bibelens befalinger om nådegavene
 • Hvorledes høre fra Gud
 • Det profetiske plan, ulike kanaler og funksjon
 • Logos og Rema - Guds Ord
 • Exousia og Dynamis - Fullmakt og kraft
 • Hvordan Gud taler
 • Hvordan ta imot en profeti
 • Drømmer, symboler og tydning
 • Forståelsen av tidsperspektiv og åndelige gåter
 • Vokse i det profetiske gjennom karakter og disiplin
 • Å tjene med det profetiske
 • Profetiske fallgruver
 • Negative personlighetstrekk som kan felle en profet
 • Falske profeter og profetier