Profetskolen Høsten 2016 «Apostlenes gjerninger»
31. aug – 30. nov 2016
Utrustningssenteret 24/7, Flesseberg gård, Hokksund
onsdag 22. jun 2016
Semesteravgift på kr 3.800, inklusiv kaffepause.
Etter 30. juni: tilkommer påmeldingsgebyr kr 500,-
Kontonummer for innbetalingen er - BL Media as: 9230.09.48830
Hver onsdag kl17:30-21:30

Brølende lam profetskole – Apostolisk modul: «Hjelp» hver onsdag fra kl 17:30, fra den 31. august -30. november 2016

Gjennom apostlenes gjerninger, ser vi hvorledes den første menighet opererte i Den Hellige Ånds gaver, både i menigheten og ute blant folket. Vi ser hvorledes de forkynte om Guds rike og manifesterte at Guds rike virkelig var til stedet, gjennom at de helbredet de syke, satte de bundne fri og vandret i mirakler og praktiserte krafts-evangelisering.

Vi ønsker å se momentane helbredelser, mirakler og ha gjennombruddskraft i evangeliseringen. Ikke minst så ønsker vi å vokse opp i det profetiske, hvor vi ser en materialisering av de ord vi taler i de vi betjener og i denne fysiske verden. Vi ønsker å være samlende, byggende og erobrende i våre personlige liv med Gud. 

Dette er fundamentet og visjonen ved den nye apostoliske modulen «Hjelp». Vi vil legge en grunn, gjennom forkynnelse, aktivisering og praktisk liv, ute på gater og streder.  

Søk i dag, eller bekreft din muntlige søknad.

Tidsplan:

17:30 – 18:15 Bønn/lovsang
18:15 – 19:00 Første leksjon
19:15 – 20:00 Andre leksjon
20:15 – 21:00 Aktivisering
21:00 – 21:30 Kaffepause

Noen av dagene vil også holdes på forskjellige steder, hvor vi kan praktisere krafts-evangelisering og det blir gitt rom for deltagelse på team turer.

Noen temaer på den apostoliske modulen «Hjelp»:

 • Krafts-evangelisering
 • Helbredelser og mirakler
 • Å gå fra velsigne meg profetier til byggende profetier
 • Apostlenes gjerninger
 • Voksende tro
 • Hvordan beholde helbredelsen
 • Logos og Rema - Guds Ord
 • Exousia og Dynamis - Fullmakt og kraft
 • Praktisk undervisning om evangelisering

Hvem kan søke profetskolen?

Alle som er født på ny kan søke profetskolen. Vi anbefaler at, om du er under 18 år, at du har en attest på at en av dine foresatte vil støtte deg i at du har valgt å søke opptak ved Brølende lam profetskole. Vi vil be over hver enkelt søknad og vil ta opp de som vi opplever skal gå modulen dette semesteret. Skriv noen ord om deg selv og hvorfor du vil gå på profetskolen og send søknaden til perivar@brolendelam.no  snarest.

Team-turer 2016

Vi planlegger flere team-turer i løpet av høsten og ikke minst noen åpne profetiske møter lørdager, i løpet av høsten, på Hans Nielsen Hauges Minde bedehus.. Datoene på team-turene til Østfold finner du neders på e-posten, mens Telemark er ikke klar enda. Krafts-evangelisering kommer vi til å ha på flere steder, som Drammen, Mjøndalen og andre hensiktsmessige steder. Vi kan ta med et begrenset antall elever i team. Her dekker man måltider og reise  selv. Det kan også bli aktuelt med oppfølgningsturer hvor enkelte av elevene reiser på team på egenhånd.

Priser og svarfrister:

Prisen for modulen er en semesteravgift på kr 3.800, inklusiv kaffepause. Semesteravgiften innbetales innen skolestart, innen den 20. august 2016. Innbetalingen er din bekreftelse på at du tar plassen.

Søknader etter 30. juni betaler man et behandlingsgebyr på kr 500. Skolepengene refunderes ikke om du avslutter kurset før tiden, eller om du ombestemmer deg og ikke tar plassen. Kontonummer for innbetalingen er BL Media as: 9230.09.48830.

Din bekreftelse er viktig da vi har bare et begrenset opptak på modulen. Husk at du innen 10. august også sender inn bestilling på de pensumbøkene du ikke har.

Pensumbøker for modulen:

 • Handbok for eit profetisk liv, Erling Thu, kr 350
 • Arbeider med to pensumbøker til, som blir klare i løpet av sommeren

De bøkene du ikke har av pensumlista, bestilles hos Brølende lam i forbindelse med at du aksepterer din plass på modulen. Bøkene utleveres første dag på profetskolen, eller kan sendes deg innen oppstart, om ønskelig.

Husk å sende oss din bestilling i forbindelse med din aksept at du tar plassen.