Profetskole over internett, våren -24
Vårsemesteret 2024, fra 15. jan - 20. mai 2024
På Zoom, internett
fredag 15. des 2023
kr 600 pr måned, som innbetales før månedsstart, totalt kr2.400,-
Betales hele semesteravgiften før skolestart, er semesteravgift redusert til kr1.900,-
Innbetales til konto 9230.09.48830
13 mandager kl20:00-22:00, fra 15. jan - 13. mai

Vi er i ferd meg å fullføre Brølende lam sin første profetskole over nett og har så positive erfaringer med nettskolen, at vi ønsker å fortsette med moduler også neste år. Mange av de 16 elevene vi har på denne modulen, har gitt så herlige tilbakemeldinger om at de er strålende fornøyd med denne formen for utrustning.

Vi har under de siste årene hatt flere åpne møter på mange forskjellige steder i Norge. Mange nevner at de føler seg litt rustne, når det gjelder å be profetisk overfor andre mennesker. De føler at det ikke er et miljø der de bor, for å vokse videre i det profetiske og til å bruke nådegavene i sin gjerning i Herren.

Gjennom nettmodulen legger vi et solid bibelsk grunnlag som vil bygge din tro for å bevege deg ut i den profetiske nytestamentlige nådegaven. Vi kommer også til å aktivisere deltakerne på skjermen og i smågrupper, via såkalte «breakout room» 

Gjennom over 30 års profetisk tjeneste, har vi opparbeidet en solid grunn for profetisk utrustning og har et mandat og erfaringer i å forløse deltakerne inn i strømmen av å flyte i det profetiske. Vi oppmuntrer deg til å ta del eller å fortsette denne reisen, for å vokse inn i Guds nåde for det profetiske og for forbønnstjenesten til trøst, oppmuntring og oppbyggelse av Jesu Kristi legeme.

Vi har satt opp tretten mandager, hvor vi kommer til å undervise om det profetiske og legge en grunn for at hver enkelt kan vokse opp til manns modenhet i Kristus, videre aktivisere og oppmuntre hverandre via nettet.
 

Noe av modulens pensum:
•    Grunnlaget og motivasjonen for å søke nådegavene
•    Profetisk forberedelse
•    Bibelske befalinger om nådegavene
•    Fallgruver i det profetiske
•    Drømmer, visjoner og tydning
•    De forskjellige profetiske plan og salvelser
•    Oppmuntring og oppfølgning
•    Aktiviseringer
•    Samtale og spørsmål.
 

Vårsemesteret 2024: 
13 mandager kl22:00-22:15, med oppstart 15. januar og avslutning den 20. mai 2024 

  • 15, 22 og 29 januar
  • 12, 19 og 26 februar
  • 11 og 18 mars
  • 15, 22 og 29 april
  • 13 og 20 mai

Meld deg på ved å sende oss en epost eller SMS