Første Søndagsgudstjeneste Høsten 2014
10. august 2014
Flesseberg gård

Første søndagsgudstjeneste for høstsemesteret blir 10. august 2014.