Å fostre det profetiske i menigheten

Vi jobber med å lage et seminar for pastorer, prester, menighetsledere, bønneledere og lovsangsledere, hvor fokuset er på hvordan man kan skape et miljø i sine egne menigheter for at det profetiske skal få vokse frem på en sunn måte.

En ting er at Gud gir nådegaver til den enkelte ettersom Han selv ønsker det, men hvordan skal menigheten som fellesskap kunne ta imot disse gavene og integrere dem inn i menighetens indre liv og dynamikk? Hvordan hjelper man de umodne profetiske gavnene til å bli sunne og sterke profetiske tjenester?

Profetskole Introduskjons modul

Tidligere var Modul 1 en profetskole modul som gikk over et semester. Men vi så at elevene til tider hadde et større behov for indre helbredelse samtidig med undervisningen. Det var derfor sjelden vi kom igjennom den delen av pensumet vi kunne ønske. Derfor besluttet vi å utvide Modul 1 til en helårsmodul, samtidig som vi opprettet en introduksjonsmodul til det profetiske.

Nådegavekurs

Våre seminarer er også nådegavekurs. For det første søker vi å forløse nådegavene hos den enkelte til bruk i din menighet. Dernest søker vi å formidle kunnskap om hvordan de ulike nådegavene fungerer. Og for det tredje ønsker vi at hver enkelt skal fungere i nådegavene med Jesu Kristi hjerte og sinnelag.

Våre nådegavekurs er ikke lagt opp slik mange andre kurs gjerne er tilrettelagt. Vi har ikke en systematisk gjennomgang av alle mulige nådegaver, ei heller et spørreskjema som til slutt viser deg din nådegaveprofil.

Rapport fra Ålesund

Vi hadde fullt hus på de åpne møtene på New Life, mens 20 personer tok del i selve seminaret denne gangen. Vi synes at det er spesielt av vi fyller salen, rundt 60 stykker, uten noe lokal annonsering. Flere vitnet om momentane helbredelser, befrielse og mange ble styrket gjennom den profetiske tjenesten. Det var også oppmuntrende at flere vitnet om hvordan det profetiske ord de fikk for tre og fire år siden hadde gått i oppfyllese for både dem selv, ektefelle og barn.