Våre seminarer er også nådegavekurs. For det første søker vi å forløse nådegavene hos den enkelte til bruk i din menighet. Dernest søker vi å formidle kunnskap om hvordan de ulike nådegavene fungerer. Og for det tredje ønsker vi at hver enkelt skal fungere i nådegavene med Jesu Kristi hjerte og sinnelag.

Våre nådegavekurs er ikke lagt opp slik mange andre kurs gjerne er tilrettelagt. Vi har ikke en systematisk gjennomgang av alle mulige nådegaver, ei heller et spørreskjema som til slutt viser deg din nådegaveprofil.

Derimot søker vi å forsløse – gjerne en ny nådegave – gjennom håndspåleggelse, profeti og forbønn.

1Tim 4:14 «Forsøm ikke den nådegave som er i deg, den du fikk på grunnlag av profetiske ord, da de eldstes råd la sine hender på deg.» 

2Tim 1:6 «Derfor vil jeg minne deg om dette: Tenn på ny den nådegave fra Gud som er i deg, den du har mottatt ved min håndspåleggelse!»

Gjennom disse to skriftstedene ser vi at vi mottar nådegaver blant annet ved håndspåleggelse. Noen har nemlig den profetiske nådegaven til å se hvilken nådegave Gud ønsker å gi til den enkelte, og forløse dette gjennom profeti.

Videre ønsker vi ikke bare en bevisthet rundt hvilken nådegaven hver enkelt har, men også å kultivere den enkelte til å faktisk fungere i nådegavene sine med Jesu hjerte og sinnelag. Hver enkelt trenger å gå igjennom en prosess med forløsning og indre helbredelse for å komme ut i det du er kalt til.

Vi vil ikke at du skal oppdage dine nådegaver gjennom et spørreskjema, for så å bli overlatt til deg selv med å finne ut hvordan dine nådegaver fungerer. Vi vil ikke at du skal overlates til deg selv med å gå veien for å komme inn i den funksjon Gud har kalt deg til å være i. Men vi vil gå veien sammen med deg. Vi vil se deg begynne å blomstre i ditt kall. Vi vil se deg komme ut i en ny dimensjon av Guds hærlighet.

Vi vil ikke at du skal være umoden i dine nådegaver, som kastes hit og dit, og blir bytte for menneskenes falske og forførende spill. Men vi vil se deg bli grunnfestet i Ham som er Klippen og Grunnfjellet, og at du kan vokse opp til modenhet i Kristus ved bruk å trene opp dine åndelige sanser til å kunne skille mellom godt og ondt.

Ved å legge til rette for et læringsmiljø hvor vi holder ondskapens åndehær unna, kan du få et trygt sted hvor du kan utvikle deg med dine åndelige gaver og få oppdage hvordan vår allmektige Far i himmelen søker å fungere sammen med deg og igjennom deg.

Velkommen til våre livsforvandlende seminarer...