Vi i Brølende lam har i vårt hjerte å forløse de nytestamentlige profetiske gaver i menigheten og oppmuntre de som har et profetisk kall og tjeneste i sine hjerter. I årenes løp har vi hatt et trettitalls halvårs profetskolemoduler på Flesseberg gård og noen i distriktene, samt over 100 profetiske helgeseminarer, hvor over tjue av disse er avholdt i Agder og Rogaland, hvor vi nå besøker i september.

I de siste årene ser vi at flere menigheter i Norge har åpnet seg for de nytestamentlige profetiske gaver og tjenester, selv om fortsatt mange er usikre på hvorledes disse gavene og tjenestene skulle operere i menigheten. Vi ønsker å fokusere på dette, samt å videreføre og forløse de som lengter, i større grad, etter å tjene med de profetiske gavene i menigheten. Vi vil også bruke tid på personlig profetisk forbønn, etter behov.

Jeg er glad for at dørene er åpne for apostolisk/profetisk gjennombrudd for den enkelte og for regioner og gleder meg til at vi kanskje også ser deg på BL EXPO.
 

Alle møter starter kl18:00 og er åpne for alle. Det er allikevel fint om du melder deg på til meg, Per Ivar på telefon 901 22 5757 eller til en kontaktperson

  • Onsdag 5. september  Telemark med Skien/Porsgrunn – kontaktperson Line 47 04 43 10
  • Torsdag 6. september Listaregionen med Feda, kontaktperson Kjell Gunnar 90 68 27 49
  • Fredag 7. september Sandnes, kontaktperson Nelia 46 37 92 47 eller Gerd 90 56 77 14
  • Lørdag 8. september Stavanger, kontaktperson Estelle og Maria