I utgangspunktet vil jeg presisere at det er forskjell på en profetisk tjeneste og en profet-tjeneste. En profet-tjeneste er den tjenesten i Guds rike som en anerkjent profet utfører og har ansvar for. En profetisk tjeneste kan gjøres av enhver som har profetisk nådegave og som står under tilsyn og veiledning av en annen moden tjenestegave.

Det er mange måter å forklare ulike aspekter ved den profetiske tjenesten, og dette er en av dem. Jeg vil her definere 3 ulike varianter av forbønns-tjenester som har relasjon til det profetiske.

Pastoral-profetisk betjening

Den pastoral-profetiske tjenesten har enkeltmennesker (ev. også små grupper)  som også er medlemmer i menigheten som målgruppe. I motsetning til sjelesorg som mer bruker intervju og samtale for å gi råd og veiledning til å utvikle kristenlivet, vil den pastoral profetiske tjenesten tale veiledning og forløsning med minimal naturlig kunnskap om situasjonen til konfidenten. Men man taler ut ifra det man opplever Gud vil formidle til vedkommende, gjerne uten forutgående kjennskap. Å gi et ord av visdom i ånden, er å gi et råd i blinde uten å vite hva som er problemet.

Ofte vil et profetisk ord handle om forløsning, proklamere endringer i livssituasjon, en ny tid for den profetien gjelder. Som regel består et slikt ord også av en difus beskrivelse av livssituasjonen til konfidenten. Men konfidenten vil allikevel kjenne seg igjen i beskrivelsen, fordi vedkommende gjerne har brukt samme ordforåd - bevist eller ubevist - til å beskrive sin egen situasjon. Gud kjenner både konfidentens situasjon og tanker om seg selv. Målet for en slik betjening er å hjelpe konfidenten til å ta tilbake autoriteten over sitt eget liv og sin egen livssituasjon.

Det er viktig at den profetiske tjenesten ikke brukes til å vinne makt over andre mennesker. En falsk pastoral-profetisk tjeneste kan sammenlignes med - ikke "ulv i fåreklær" - men en "pytonslange i hønemor drakt". Dette er en person som klarer å overbevise andre om at "Du har det best ved å forbli en kylling under mine vinger." Dette hindrer en sunn åndelig vekst og modning, og nesten umerkelig kveler det åndelige livet. Men i stedet skal vi hjelpe hverandre til å innta den posisjon av autoritet hver enkelt er gitt over sitt eget liv, vi skal ikke lenger være slave av våre egne omstendigheter.

Luk 4,17-19 De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: 18 Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, 19 for å forkynne et nådens år fra Herren.

Profetisk evangelisering

Målgruppen for denne tjenestegaven er de ufrelste og kirkefremmede, og målet med betjeningen er at de skal kunne ta imot frelsen i Jesus Kristus og bli født på. Mange kristne i norge i dag har en manglefull forståelse av det radikale ved gjenfødelsen. De tenker gjerne at "har du en eller annen form for at Jesus finnes, så er du frelst."

Men når man får en overnaturlig forståelse for at Jesus Kristus døde for våre synder, så vil det føre til et nytt liv. Og det er også hensikten med den profetisk evnageliserende tjenesten - å formidle en hilsen fra himmelen som beviser at den allmektige Gud beviselig kjenner livssituasjonen til de kirkefremmede, og er i stand til å sette himmel og jord i bevegelse for å bevise sin kjærlighet og nød for dem - ja til og med sende Sønnen til helvete for dem.

Joh 4,28-29 Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen. Og hun sa til folket der: 29 Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort! Han skulle vel ikke være Messias? 

Apostolisk-profetiske tjenesten

Den apostolisk-profetiske tjenesten er ikke en typisk personlig og individuell betjeningsform slik de andre gjerne er. Den apostolisk-profetiske tjenesten fungerer primært i plenum - til menigheten og forsamlingen. Et slikt budskap handler gjerne om Guds holdninger og hjerte for menigheten og de fremmøtte, gjerne med et kall  til å komme inn i en tettere intimitet og fortrolighet med Faderen. Den et er en tiltale til den kollektive salvelsen, og den kollektive holdningen og kulturen i forsamlingen.

Men en slik tjeneste trenger ikke å begrense seg til menigheten, men også til en hel geografisk region som måtte ligge på tjenerens hjerte. Men det kan like gjerne også være å betjene et større nettverk eller kirkesamfunn som den lokale menigheten er en del av.

Den apostoliske-profetiske tjenesten har et kall og en kraft i seg til å forløse nye tider av hellighet og Guds råd til det lokale samfunnet, akkurat på samme måten som den pastoral-profetiske tjenesten har til enkeltmennesker.

Profetisk vekter

En av undervariantene av den apostolisk-profetiske tjenesten er det å være en profetisk vekter. En profetisk vekter kan være som en speider og spion. Han eller hun har et ansvar for å formidle det de ser og observerer i det åndelige til lederne. Akkurat som vekterne på murene hadde ansvar for å melde ifra det de kunne se, var det kongans ansvar å handle på det som ble rapportert - å stenge eller åpne porten.

I utgangspunktet har ikke den profetiske vekteren noe annet ansvar enn "å se etter og si ifra". Vedkommende vil derimot kunne oppleve å bli møtt med skepsis og forvirring når vedkommende sprer dette profetiske budskapet utover. Men om pastoren (kongen) fremsier det samme på sin måte, vil det skape den ønskede responsen i forsamlingen. Det gjelder å holde seg til det mål av tro, det mål av salvelse som hver enkelt er gitt.

En person som har fått et ord til seg selv om at vedkommende ser eller har øyne som en ørn, kan dette tyde på en tjeneste som en profetisk vekter. En ørn er en fugl som kan fly høyt og har oversikt med et speidende blikk, og samtidig er i stand til å se detaljer på "bakken", og kunne skjelne fiendens strategier og taktikker, og avsløre disse.

Men en profetisk vekter kan lett falle inn under en ånd av skeptisisme og kritisisme. Dette vil derimot en moden pastor lett kunne kjenen igjen. Derfor er det viktig at en profetisk vekter ikke tjener ut ifra en posisjon av forkastelse og forkaster andre, men er villig til å la seg ransake og veilede til en større modenhet.

Profetiske celler

Utrustningsenteret har et kall og en visjon om å opprette lokale profetiske celler rundt om i landet. Tanken med slike profetiske celler er at de skal kunne fungere i hele fylden av Kristus, både personlig betjening, møte de kirkefremmede med Guds forfriskende nåde, og forløse regionen og de lokale menighetene inn i et nytt åndelig nivå.

Videre ønsker vi også at de lokale profetiske cellene skal utvikle seg til å kunne forløse nådegaver over mennesker ved håndspåleggelse, og trene disse til å fungere i full harmoni med Den Hellige Ånd.