Du er her

Den Profetiske Røst nr 4 2009

Den profetiske røst nr 4 2009Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid.

  • Gjennombruddsvekkelse (av Paul Keith Davies)
  • Min Elskede (av Graham Cooke)
  • Profetisk hilsen under catch the fire i Bergen

Jeg opplever at dette er tiden for en ny bølge av vekkelse over vår nasjon. Den vil være den første av flere bølger som kommer til å skylle inn over vår nasjon og så videre ut i Europa. Herren har kalt sine barn til å være hans tjenere i disse bevegelsene, men hver enkelt av oss må være villig – villig til å gi avkall på det gode for å gi seg helt til det beste. Det beste vil si det som Gud har. Gud vil vekkelse – vil vi?

Den 9. september hadde vi ”Forløsning av Rikets frø” på profetsenteret i Øvre Eiker. På denne konferansen opplevde vi at Den Hellige Ånd gav mange av oss fødselskraft for de Rikets frø som hadde blitt plantet inn i våre hjerter for frelse for familiemedlemmer, helbredelse og forløsning av tjeneste for å nå ut med dobbel salvelse.

Flere av oss har vært i fødselsbønn, og vi ser nå den første frukten av gjennombrudd ved at familiemedlemmer blir frelst og helbredet. Vi ser også at det er svært åpent for kraftevangelisering ute på gater og streder. Jeg tror at mange lengter etter Faderens kjærlighet men søker andre kilder enn Jesus Kristus, fordi vi ikke er tilgjengelige der ute hvor folk er, eller ikke virker i Den Hellige Ånds kraft.

Nå er det gjennombrudd og forløsning for evangelisering med kraft til frelse, tegn og under. Det at vi sier at ”folk er stengt for evangeliet” er en løgn som passer det at vi kanskje er åndelig late. Festningsverket sitter mellom våre ører, og det må vi nedkjempe ved at vi heller bruker de anledninger vi har til å forkynne evangeliet. Vi må heller begynne å bekjenne at det er åpent for evangeliet i familien, på arbeidsplassen eller ute på markedsplassen. Vi må rive ned festningsverker som sier at det er stengt, og adlyde Jesus sine ord om å gå med evangeliet.

Selv har jeg ved noen anledninger denne høsten vært ute på gata og evangelisert, ved å bruke den profetiske gaven for å åpne menneskers hjerter for evangeliet. Jeg har ikke fått et eneste nei fra dem jeg har spurt om jeg kan be for dem. De har rukket ut sin hånd og jeg har holdt den mens jeg bad og profeterte utenfor banken eller dagligvarebutikken. Så har jeg spurt dem om de kjente seg igjen i bønnen og profetien, og alle har nikket erkjennende og følt at Herren har talt inn i deres livssituasjon.

Jeg ønsker å oppmuntre deg til å riste av deg støvet, omvende deg fra denne synd av åndelig latskap, ta Guds ord på alvor og tro Gud for at du kan bety forskjellen for menneskers endemål – himmel eller helvete. ”Det er en himmel å vinne og et helvete å unnfly.”

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes