Du er her

Den Profetiske Røst nr 4 2008

Den profetiske røst nr 4 2008Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid.

  • 5 års jubileum – Brølende Lam
  • 10 års jubileum – Den profetiske røst
  • 15 års jubileum – Den profetiske tjenesten

Vi vil først av alt få takke dere som har stått med oss dette året i vår visjon om å forløse den profetiske tjenesten og de nytestamentlige profetiske gaver i vår nasjon.

Vi har sett flere helbredelser og forløsninger dette året, enn til sammen i alle tidligere år. Det sier kanskje ikke så mye, men vi har faktisk sett helbredelser og livsforvandlinger stort sett ukentlig dette året. Dette skaper en større lengsel i oss etter mer fra himmelen. Vi merker at bønnens ånd leder oss i bønn og faste for gjennombrudd og forløsning over enkeltindivider og for nasjonen. Vi kjenner at dette er en tid for å bygge et profetisk bønnenettverk for nasjonen hvor både de som har profetisk kall og de som har en forbønnstjeneste for nasjonen, samles.

Det ligger mange oppmuntringer og profetiske tiltaler over enkeltindivider og for nasjonen. . Disse profetiske tiltaler er – ofte mer enn vi aner – invitasjoner til et samspill; Herren mener ikke bare ”jeg vil”, men ”vi vil”. Det er en tendens til at vi kan bli passivisert og har holdningen ”har Gud sagt, så får han gjøre det,” uten at vi involverer oss i bønn, tro og handling og kanskje også går inn i faste for forløsning. Det var slik med Daniel, at da de hadde fått det profetiske ord om gjenoppbyggingen av Jerusalems murer, gikk de inn i bønn og faste. Profetiene er løfter som forløses ved at det er noen som gjensvarer på profetiene. Vi trenger å gå sammen med Herren for gjennombrudd og forløsning ved de profetiske tiltalene. Ved å holde fast på troen, bønnen og tålmodighet vil vi se at det bryter igjennom.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes