Du er her

Den Profetiske Røst nr 3-4 2010

Den Profetiske Røst nr 3-4 2010Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid.

  • Vær beredt - en endetidsprofeti av David Wilkerson
  • Profetisk musikk av Kjetil Farstad
  • Ansikt til ansikt med det umulige av Francis Frangipane

Det har gått en god stund siden forrige utgave av Den profetiske røst kom ut. Vi er glade over at vi igjen kan gi ut et blad som jeg mener mange flere av våre kristne søsken i vårt land burde abonnere på. Vi har lagt ned mye arbeid med Den profetiske røst. I alle de år vi har gitt ut bladet har vi lagt vinn på å være inspirerende, reflekterende og oppbyggende. Vi har først og fremst fokusert på profetiske artikler, som skulle oppmuntre leserne til å søke mer av Herren for den tiden vi lever i. Artiklene har kanskje ikke vært de som har klødd mest i øret, eller vært de sensasjonelle profetiske budskapene. Vi mener vi har lagt en sunn grunn for at den profetiske tjenesten skulle kunne vokse seg fram og kunne oppfattes som troverdig i nasjonen. Dette nummer er ingen unntak. Vi har et profetisk oppmuntrende og inspirerende budskap som går igjen i alle artiklene, til ettertanke og oppbyggelse for hver enkelt leser. Dette er tiden for å løfte sitt åndelige sverd i den ene hånden og sitt septer i den andre.

De siste årene, har vi dessverre opplevd at vi har mistet mange abonnenter, siden toppåret vårt i 2007. Vi har ikke hatt anledning til å følge opp tidligere abonnenter som vi har mistet underveis. Tidligere pleide vi å sende ut neste års utgave til de som ikke hadde fornyet abonnementet sitt. Våre erfaringer var at det var alt for få som responderte på dette. Det svarte seg ikke økonomisk for oss og fortsette denne praksisen.

Vi er svært takknemlige for dere som står med oss som abonnent i år. Vi håper på at du vil fornye abonnementet for 2011. Vi kommer til å fortsette med Den profetiske røst. Imidlertid, har vi av økonomiske årsaker vært nødt til å redusere antallet utgaver i året, fra fire utgivelser til to. Dette er hva vi vil gjøre for 2011 også. Vi kommer ut med et nummer i mars og ett i oktober for 2011. Vi vil fortsatt ha en abonnementspris på kr 310. Vi håper du som abonnent vil se dette som en anledning til å stå med oss økonomisk, i en tid som denne, ved at du innbetaler abonnentsavgiften for 2011 innen utgangen av dette året.

Vi ønsker alle våre abonnenter en velsignet tid for innhøstning av det du har sådd i bønn, de du har stått i tro for om frelse, befrielse eller helbredelse og for en velsignet økonomi hvor du har rikelig til all god gjerning. Noen har satt sitt håp til Lotto eller Norsk tipping for sin milliongevinst. Gud har ikke lovet oss millionene men at vi skal ha mer enn nok. Sett din lit til Herren for din økonomi for denne nye tiden.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes