Du er her

Den Profetiske Røst nr 2 2012

Den profetiske Røst nr 2 2012

 

PTV Magasinet - Den Profetiske Røst

Mulighetenes dører

Død vil bringe nytt liv. Ikke bare å dø fra en syndfull natur men også å dø fra gamle måter å operere på og gamle «tros system» som er utgått på dato.

Guds tanker om Norge

Jeg har Norge i mine planer i denne tid, Jeg vil virke igjennom Norge apostolisk og profetisk. Helt fra tidenes morgen valgte jeg ut lille Norge...

Tiden er inne for Profetisk TV

Les om vårt kall og planer for Profetisk TV.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes