Du er her

Den Profetiske Røst nr 2 2011

Den profetiske røst nr 2 2011

 

Den kommende bølge

Jeg spurte hva gjør vi nå, og svaret jeg fikk var at vi kristne må forberede oss. Vi trenger åndelige bølgebrytere og moloer. Mennesker som ber, som vet å stå i en åndelig kamp, som kan slå ned angrep.

Vekk krigeren i deg

Landet er i en situasjon hvor vi står ved et veiskille. Hvem vil vi følge? De kristne grunnverdiene som hele vår nasjon bygger på, og som ligger til grunn for vår velstand, forsvinner i stor fart.

Åndelig Krigføring

Vi lever i endetiden. Mørket blir mørkere, og lyset blir lysere. Kampen vi står i blir mer intens. Vi kan ikke fortsette å leve på det nivået som fungerte i går.

Leder

av Per Ivar Winnæss

Jeg opplever at dette er tiden for å føde fram i bønn, det som ligger på Guds hjerte for en ny og viktig tid for menigheten og for nasjonen. Vi lever i et åndelig skifte og dette er tiden for en innhøstning av de bønner som er steget opp for Guds åsyn og for de som har arbeidet trofast for Guds rike. Mange sier at de venter på bønnesvar, vekkelse og på innhøstningen for det de har stått i tro for. Man sier at ”de venter på Gud og på bønnesvaret.” Men det er Herren, Jahve, som faktisk er den som venter på oss. Dette er tiden for å være bønnesvaret og å bære vekkelsens ånd for forandring i vår nasjon og ikke minst til å ha fødselskraft i våre bønner for at nye fødsler kan skje. ”Og de sa til ham: Så sier Hisikia: Dette er en dag med trengsel og straff og vanære. Barnet er kommet til modermunnen, men det er ingen kraft til å føde.” Jes 37:4 Jeg oppmuntrer dere alle til å ta del i den fødselskraft som er nødvendig for å se at vekkelsen blir født og gjennombrudd for dine forbønnsemner.

Som en av deltagerne på seminaret i Ålesund fikk følgende fra Herren: ”Jeg tror han vil forløse nåden og bønnens ånd. Gud vil forløse nøden som han har i sitt hjerte for de ”der ute” og for hver enkelt av oss i hans legeme. Han vil åpenbare vår egen tilstand også. Da blir legemet legt og bønn blir en livsstil. Da stiger våre bønner opp som et veloffer opptil ham. Dette må imidlertid fødes fram, ellers blir det åndelige aborter og vi får enda flere sår i legemet. Det er kort tid igjen og vi kan ikke lene oss tilbake mens folk er på veg til avgrunnen. Vi må pløye i ånden for å bryte nytt land. Tradisjoner og religiøse former ærer ikke Jesus. Vi må våge å slippe taket. Det betyr ikke at vi ikke skal ha orden, for Gud er en ordens Gud og Ånden skaper enhet.” Dette ordet er en god beskrivelse for hva vi opplever Herren deler med oss. Vi opplever en sterk og mektig salvelse og Guds nærvær på møtene vi har på Flesseberg gård, for tiden. La oss holde fast på hungeren etter mer av Gud og tilen dypere lengsel etter mer hellighet i våre liv. Vi må ikke ta dette som en selvfølge, men stadig å jage etter mer av ham. La oss holde dette som den mest dyrebare skatt vi har. La oss ha den bønn til Gud, at Herren vil gi oss større nåde til å tåle mer og å bære mer av hans nærvær og mektige salvelse.

Vi har en visjon om å bygge opp lokale tverrkirkelige utrustningssenter rundt omkring i landet vårt. Vårt mål for 2012 er å få bygget opp lokale team, slik at vi sammen kan gjøre større kampanjer med lokale ukeskoler og åpne kveldsmøter for vekkelse og reformasjon. Vi må stå sammen for bønnedekning og å forløse flere lokale profetiske forbønnsteam som er i funksjon, for å møte de behov som er ute i distriktene. Vi ønsker også å bygge opp flere profetiske evangeliseringsteam, som kan jobbe ute i gatene, for å nå ut med evangeliet og demonstrere Guds rike med kraft, når vi har møtekampanjer, konferanser etc. i de forskjellige områdene. Vær med å be for at dørene skal åpnes og veien framover legges. Det krokete skal rettes, det ujevne jevnes og det stengte land skal åpnes!

Vi takker alle dere som står med oss for å kunne utruste de hellige til tjenestes gjerning både som abonnent, forbeder og som giver. Vi ønsker alle våre lesere en velsignet innhøstningstid og gjennombrudd for snart en overgang til et nytt år.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes