Du er her

Den Profetiske Røst nr 1 2009

Den Profetiske Røst nr 1 2009Et Brølende lam magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid

  • En ny Haugevekkelse kommer til Norge
  • Den fullkomne stormen (av John Paul Kackson)
  • En profeti om å nå ut til de unådde

Vi er glade for å kunne gi ut et nytt nummer av Den profetiske røst, hvor vi har noen viktige profetiske ord for dette året. Spesielt fifi nner vi profetien fra Manila om å nå ut med evangeliet, som meget talende. Vi trenger virkelig å få Guds hjerte for de fortapte i vår egen nasjon, men også for de folkemasser som ennå ikke har fått høre evangeliet. Vi har et oppdrag om å fullføre Jesu misjonsbefaling og oppfylle hans profeti om at alle folkeslag skal få høre evangeliet før han kommer tilbake. Videre mener vi også at de profetiske visjoner i artikkelen ”Den fullkomne stormen” av John Paul Jackson er retningsgivende for den høyprofetiske tiden vi lever i.

En profeti om å nå ut

Det falt beklageligvis ut en del av siste avsnitt av profetien om å nå ut til de unådde fra Manila. Her kommer siste avsnitt: ”Deres motstander, djevelen, og hans hær vil kjempe mot dere med hat og raseri, når dere søker å nå de folk som ennå er unådde. Han vet at når den oppgaven er løst, vil enden komme for ham. For jeg har sagt dere i mitt ord at når dette evangelium om riket er forkynt i hele verden som et vitnesbyrd for alle folk, vil enden komme. Jeg er svært ivrig etter å bli forent med min brud. Dere må vise meg hvor ivrige dere er etter å bli forent med meg...”

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes