«Deres sønner og deres døtre skal profetere, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner» Joel 3:1. Denne artikkelen er tatt fra boken: Enhver drømmers håndbok, av Ira L. Milligan. Tall har klart en vesentlig betydning ut fra skriften og det er viktig å vite deres betydning, ikke minst under tolkning av drømmer og syner.
 

Tallet ett står for - begynnelse. Det første tallet som er nevnt i 1.Mos. er ett-tallet. Gud definerer det med det samme som han introduserer det. «I begynnelsen, den første dagen» (Se 1 Mos.1:1-5). Det kan også bety «først,» som vi sier, «Gud er nummer en i min bok!»

Tallet to står for - å dele eller dømme. Det neste tallet som Bibelen definerer er tallet to. På den andre dag delte Gud vannet fra himmelhvelvingen (se 1.Mos.1:6-8). Man skjønner ut fra dette avsnittet at to betyr "å dele». I den siste dommen, skal Gud dele sauene fra geitene.(Mat.25:32). Så ved utvidelse menes også to «å dømme,» «å skjelne» eller «å sette».

På samme måte som Bibelen forlanger et minimum av to vitner før dom kan bli utført, så står også to for «vitner» (5.Mos.17:6). I Bibelen er konseptet på å dele og dømme så nært vevet inn i hverandre, at du sjelden ser det uten det andre. Et av de klareste eksemplene på dette er funnet i 1. Kongebok. Da Salomo først ble kronet til konge og var ved Gibeon og ofret, hadde han en drøm hvor han spurte Gud etter visdom, for å styre Israel rett. Etter å ha vendt tilbake til Jerusalem, ble to skjøger brakt til ham for dom. Begge hadde levert et barn, men den ene av dem hadde, ved et uhell, drept sin egen baby og krevde den levende babyen som sin egen: Så sa kongen: «Kom hit med et sverd.»

Så kom de fram for kongen med et sverd. Kongen sa: «Del det levende barnet i to og gi halvparten til den ene, og halvparten til den andre.» Kvinnen som var mor til den levende sønnen, talte da til kongen, for hun hadde inderlig medynk med sin sønn. Hun sa: «Å, min herre, gi det levende barnet til henne, men drep ham for all del ikke!» Men den andre sa: «Verken du eller jeg skal ha ham, så bare del ham!» Så svarte kongen og sa: «Gi det levende barnet til den første kvinnen, og drep ham for all del ikke! Det er hun som er hans mor.» Hele Israel fikk høre om dommen som kongen hadde avsagt. De fikk frykt for kongen, for de så at Guds visdom var i ham, så han kunne dømme rett.

En annen tanke kan her tas i betraktning. Disse kvinnene anklaget hverandre, en rettferdig og en urettferdig. På samme måte i retten, påstår gjerningsmannen at en kriminell handling er utført, «anklageren.» Så for å utvide betydningen av to, så betyr det også «å anklage» og «å dømme.»

Tallet tre står for - å føye seg etter. Selv om at meningen med tallet tre ikke er så lett å skjelne ved å lese fra Mosebøkene, så ved nærmere studium ser man at tallet tre betyr tilføyelse. På den tredje dag fikk Gud det tørre landet til å åpenbare seg ved å dele vannene (1.Mos.1:9). Det tørre (skamfulle landet Heb.) landet deler seg med vår omvendelse og bekjennelse, etter som vi kommer ut av synden og forandres i Guds bilde. Paulus sa at vi er «forutbestemt til å bli likedannet med Sin Sønns bilde» (Rom.8:29b), endog som Han, Kristus selv ble formet til å uttrykke «bilde av den usynlige Gud» (Kol.1:15). Så vi burde bli forandret på alle tre områder av vårt liv - ånd, sjel og legeme. Noen få ord som følger dette konseptet er «å adlyde,» «imitere,» og «kopiere.»

Tallet fire - regjere eller herske. Tallet fire er litt lettere å definere. På den fjerde dag under skapelsen laget Gud «to store lys»- solen og månen (1.Mos.1:16). Disse ble laget spesielt til å «regjere» dag og natt. Fra dette kan vi konkludere med at fire betyr å «regjere.» Selv om hovedbetydningen av fire er å «herske» eller «regjere». Ved å utvide meningen, kan det også inkludere herskerens subjekter. Så symboliseringen av fire kan inkludere sikre aspekter i verden, som de fire hjørner i verden, eller de fire vinder på jorden (Åp.7:1). Et ord som er brukt utstrakt i skriften som inneholder både hersker og undersått er «kongeriket.» Også dominere eller dominans, er noen ganger symboler som kan tenkes involvert i tallet fire.

Tallet fem - tjene. Som ved nummer tre, det er vanskeligere å oppdage meningen av nummer fem fra skapelsesberetningen, enn det er for nummer en, to og fire. Den femte dagen, var den første dagen at de levende skapninger ble skapt. Alt levende ble skapt for å behage Herren, til å tjene Ham, så fem betyr «tjeneste» eller «arbeide.»

Da Gud utfordret Job, spurte ham, «er villoksen villig til å tjene deg?» (Job.39:12). Selvfølgelig er svaret nei! Den arbeider for Gud og bare Gud! Dette leder oss til en unik forståelse av hvorfor Gud forteller oss, at hvis vi ikke betaler tiende, må vi legge til en femtepart. Hvis vi holder tilbake Guds rettferdige del, vil vi komme inn i bundenhet (gjeld) og låneren tjener utlåneren (3 Mos.27:31, Ordsp.22:7)!) Herfra kan vi se at fem betyr å «tjene.» Vi vil alle tjene noe (eller noen), spørsmålet er hva eller hvem? Tjener vi en god Herre, eller arbeider for en dårlig? Ofte er valgene våre.

Når vi snakker om å tjene, ved innvikling kan fem også refereres til «loven.» Jødene forsøkte å bli rettferdige gjennom deres arbeide, ved å adlyde Loven. Så fem peker også på legalisme, eller en som er legalistisk. I følge Paulus brakte Loven bundenhet, så fem kan også symbolisere forskjellige avhengighetsforhold som alkoholisme og gambling. Som vi tidligere nevnte, kan bundenhet inkludere gjeld. Bibelen identifiserer også en annen type av bundenhet - frykt (Hebr.2:15).

Tallet seks – bilde den sjette dagen avslører også Skaperens mening for den dagen. På den dagen, skapte Gud mannen i sitt eget bilde (1.Mos.1:27). Selv om seks har blitt kalt «menneskets tall» begrenser denne definisjon det på en urettferdig måte. Meningen av tallet seks inkluderer mer en bare «mennesket.» For eksempel, «Kong Nebukadnesar laget en billedstøtte av gull. Den var seksti alen høy og seks alen bred (Dan. 3:1a) Som seksti alen høyt og seks alen bred, så viser også tallet seks til noe ved siden av mennesket. Selv om avguder er avbilder, så er de nødvendigvis laget som et menneske, som er laget etter Guds eget avbilde. I stedet lager de heller et portrett av demoner (Dan.3:1, 1 Kor.10:19-20), men til å være avbilder, passer nummeret seks meget bra.

Hvor viktig det er å forstå tallene viser en drøm som en pastor nylig formidlet til meg. Han drømte at han forsvarte seg selv med hva han trudde var en 36 kaliber pistol. Men etter at han hadde skutt og såret sin motstander, forsto han at hans pistol ikke var en 36 kaliber i det hele tatt, men at det heller var en 32 kaliber. Meningen? Denne pastoren trodde han var tilpasset Kristi bilde (36), men Gud viste ham i stedet at han hadde en fordømmende innstilling. Der er et stort strekk mellom de to.

Det bilde som Kristus gav, er et portrett av kjærlighet. Jesus sa at Han kom ikke for å dømme verden, men for å frelse den.

Tallet syv - fullstendig, komplett. Fordi Gud fullførte sitt arbeid på den syvende dagen av skapelsen, så kan vi konkludere med at syv betyr «komplett» (1.Mos.2:1-2). Faktisk er de fleste Bibellærere enig om at det menes «komplett,» «ferdig,» eller «alt.» Fordi Gud hvilte etter at Han var ferdig, kan det også bety «hvile.»

Røtter eller Grenene
Det er en hovedtolkning som kan sammenlignes med tre røtter. På samme måte kan røtter produsere planter med grener, hver rot betyr grener og produserer tilleggsmeninger gjennom forgreininger. For å gjøre det mer komplisert, så går hovedgreinene ut i flere forskjellige retninger. Også i noen tilfeller, så produserer til og med grenene, grener. To er et godt eksempel. Først er rot et ord for to, å «dele.» Ved forgreining menes å dele «å dømme.» Men for å dømme rett må man i hvert fall ha to vitner. Så en gren av dom (å dømme) er «vitne.» Så for å utvide det, så menes to også «vitne.»

På samme måte inkluderer det også domsavgjørelse. Hvis vi ikke søker dypt nok og avdekker røttene, vil vi kanskje ta en rot for å være en gren, som før eller siden vil føre til en mistolkning. Hvis vi ikke søker og finner rot meningen, vil vi mistolke noen symboler, men med en gang vi forstår røttene, er de vanskelige meningene forholdsvis lette å se og forstå. Vi finner dette prinsippet alminnelig og på en måte misforstått i tallet åtte.

Tallet Åtte - kutte av, avlegge 1.Mos.17:12 åpenbarer muligens den korrekte meningen for åtte bedre enn noe annet vers i Bibelen. I det sier Gud til Abraham: «Når en sønn hos dere er åtte dager gammel, skal han omskjæres. «Paulus forklarer meningen med omskjærelsen i Kol.2:11: «I Ham ble dere også omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved å avlegge kjødets syndelegeme, ved Kristi omskjærelse.»

Med andre ord er symbolikk meningen for omskjærelse og betydningen av tallet åtte det samme. På den åttende dag skal vi legge av oss det «gamle menneske.» Derfor ser vi at slutningen her er å «avlegge.» Vel, det er vanlig å tolke åtte som «en ny begynnelse,» og ganske vist, når vi avlegger vårt gamle menneske, er vi født på ny og vi starter et nytt liv. Men den korrekte rot mening for dette tallet er «å avlegge,» derfor vil den innbefattende tolkningen «ny begynnelse» ikke alltid passe inn. Når man omskjærer en baby på hans åttende dag, kan man knapt si at babyen har en ny begynnelse, men dekket av hans kjøtt blir avlagt akkurat som Gud har kommandert.

Der er flere andre skriftsteder som stadfester at «å avlegge» er den rette roten for tallet åtte. Et virkelig godt eksempel er da Noa gikk ut av Arken, på fjellet Ararat. Da floden var over hadde opplagt jorden en ny begynnelse, men Noa landet ikke, eller kom ut i det åttende år, eller åttende måned, endog heller ikke på den åttende dag: «I den syvende måneden, på den syttende dag av måneden.»(1.Mos.8:4). Og så tok Noa bort overbygget. «I det seks hundre og første året, i den første måneden, på den første dagen i måneden, skjedde det...»(1.Mos.8:13).

Som vi kan se av numrene som er brukt, så avsluttet Gud, Sitt arbeide (arken hvilte i syv måneder), og startet et nytt (Noa kom ut det første året, første måneden og første dagen). Med Gud er alle begynnelser nye, og tallet ett, dekker dem alle. Et annet skriftsted som hjelper oss til å rett forstå tallet åtte er 2.Mos. 22:30. Gud sa til Moses at det nyfødte av storfeet og småfeet skulle være hos moren i syv dager, men på den åttende dagen skulle de ofres til Ham. Selvfølgelig symboliserer deres kjød, omskjærelsen av vårt kjød (avleggingen av det gamle menneske). En annen tilsvarende referanse er, da Moses tok opp igjen ørkenvandringen, hvor Gud ødela de gamle menneskene rundt i stammene:

Tiden vi brukte fra vi drog fra Kadesj-Barnea til vi drog over Sereddalen, var trettiåtte år, til hele slekten av stridsmenn i leiren var utdødd, slik Herren hadde sverget for dem. (5.Mos.2:14).

Det var ikke før de var formet til Hans vilje og at det gamle menneske var avlagt i ødemarken, at de fikk lov til å gå og innta deres arv.

Tallet ni - Frukt eller innhøstning. Nummer ni står for «frukt» eller «innhøstning,» og dets mening blir enda mer interessant p.g.a. alderen til Noas bestefar Methuselah. Han levde lenger enn noen andre i Bibelen: «Alle Metusalems dager ble ni hundre og sekstini år, så døde han.» (1.Mos.5:27). Noen oversettere sier at hans navn betyr «når han er gått, skal(floden) den komme.» Andre sier det menes «de døde.» I alle fall, som Hoseas sa mange århundre senere, «Også for deg Judea er det bestemt en høst.»(Hos. 6:11).

Methuselahs alder, ved hans død, signaliserte begynnelsen av Guds innhøstning av dom på jorden. Ni hundre og sekstini åpenbarer at innhøstningen var moden; bilde og frukten var rotten og forkastet. Den første innhøstningen var med vann, den andre vil bli med ild: «Og en annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til Ham som satt på skyen: «Sving sigden Din og høst inn, for innhøstningens time er kommet for deg, for høsten på jorden er fullmoden.»Joh.14:15

Selv om begge innhøstningene på jorden er forbannet, kan ni også bety velsignelser. Faktisk får forståelsen av symbolikken ni, en ny og en tillagt dimensjon til en av Jesus mest rørende lignelser:

«Hvilket menneske blant dere som har hundre sauer, og mister en av dem, vil ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som er mistet, til han finner den?(Luk:15:4)

Det er lett å se at «nittni» referer til Guds innhøstning av sjeler. Og så senere, da Jesus helbredet de ti spedalske spurte Han «Ble ikke alle ti renset? Men hvor er de andre ni?» (Luk.17:17). Jesus spurte om hvor frukten av takksigelse var. «La oss derfor ved Ham, alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud, det vil si frukt av lepper som lover Hans navn» (Hebr.13:15)

Vi har nå dekket det grunnleggende. En er «begynnelsen», to er å «dele» eller å «dømme»; tre er «å føye seg etter», fire er «å regjere» eller «å herske» (over et vesen), fem er «å tjene» eller «arbeide», seks er «bilde-avbilde»; syv er «komplett»; åtte er å «avlegge»; og ni er «frukt» eller «innhøstning.» Da Moses gav loven til Israelittene, så rådet han dem til å være varsomme, å se rundt for å få hele bildet. Når man tolker drømmer, skulle vi følge Moses råd og ikke være trangsynt.

Fra boken, enhver drømmers håndbok, Ira L. Milligran, Den profetiske røst