Du er her

Rapport fra Ålesund

Vi er så glade for en velsignet og oppmuntrende seminarhelg i Ålesund. Det var så godt å møte hver enkelt av de som tok del i seminaret eller på de åpne møtene fredag og lørdag. Brølende lam teamet (Torgeir, Jan Einar, Gerd Elisabeth, Sara, Erna, Inger, Arnhild og Vigdis) var så begeistret og vi er alle så takknemlige for hvorledes vi ble tatt i mot og hvordan vi fikk tilbakemeldinger for den profetiske forbønnen de fikk fra teamene. Reisen for oss tilbake gikk over all forventing og vi merket at Gud har hatt velbehag i oss alle denne helgen. Vi ber om at hvert ord som hver enkelt fikk, undervisningen og de bønner som ble bedt for hver enkelt er sådd i god jord og skal bære god frukt framover, noe tretti, seksti og hundre foll. Vi håper også framover kan være med å oppmuntre folk i Sunnmøre til å høre Guds stemme i hverdagen og forløse de nådegaver som Gud har gitt ved nåde, slik at hver enkelt kan tjene Gud med dem, etter den nåde som er gitt.

Profetisk forbønn

Vi hadde fullt hus på de åpne møtene på New Life, mens 20 personer tok del i selve seminaret denne gangen. Vi synes at det er spesielt av vi fyller salen, rundt 60 stykker, uten noe lokal annonsering. Flere vitnet om momentane helbredelser, befrielse og mange ble styrket gjennom den profetiske tjenesten. Det var også oppmuntrende at flere vitnet om hvordan det profetiske ord de fikk for tre og fire år siden hadde gått i oppfyllese for både dem selv, ektefelle og barn.

Vi har som sagt en visjon om å bygge opp et åndelig utrustningssenter lokalt, som skulle dekke hele Møre og Romsdal og ned til Sogn og fjordane. Vi arbeider nå med å få på plass et nytt seminar i februar/mars i Ålesund og kommer snart tilbake til dette. Vårt mål for 2012 er å få bygget opp lokale team, slik at vi sammen kan gjøre større kampanjer med ukeskole og åpne kveldsmøter for vekkelse og reformasjon, hvor vi sammen har bønnedekning og flere profetiske forbønnsteam i funksjon, for å møte de behov som er i distriktet. Vi ønsker også å bygge flere profetiske evangeliseringsteam, som kan jobbe ute i gatene, for å nå ut med evangeliet og demonstrere Guds rike med kraft, når vi har møtekampanjer, konferanser etc. i Møre og Romsdal.

 

Vår seminarplan for 2012 i Møre og Romsdal:

Brusdalsheimen den16-18 mars 2012 med temaet Apostolisk og profetisk tjeneste

 

 

Juni – regional konferanse – sted og tid vil vi komme tilbake til.

September – Ukeskole med åpne møter hver kveld og profetisk evangeliseringsteam aktivt ute, sted og eksakt tidspunkt vil vi komme tilbake til.

Vi kommer til å lignende planer for Nordfjord, Bergen, Kvinesdal, som vi nå skal besøke i den nærmeste tiden. Jeg vil takke hver enkelt av Brølende lam team som tar del i denne visjonen. Til Nordfjord har så langt vi et team med oss på 13, Bergen 12 og Kvinesdal 11 stykker i tillegg til dere som er med i bønn på hjemmefronten

Lovsang og tilbedelse

Vi oppmuntrer dere til å ta del i den fødselskraft som er nødvendig for å se at vekkelsen blir født. Et profetisk ord som Anette fikk noen uker før seminaret:

”Jeg tror han vil forløse nåden og bønnens ånd. Gud vil forløse nøden som han har i sitt hjerte for de ”der ute” og for hver enkelt av oss i hans legeme. Han vil åpenbare vår egen tilstand også. Da blir legemet legt og bønn blir en livsstil. Da stiger våre bønner opp som et veloffer opptil ham. Dette må imidlertid fødes fram, ellers blir det åndelige aborter og vi får enda flere sår i legemet. Det er kort tid igjen og vi kan ikke lene oss tilbake mens folk er på veg til avgrunnen. Vi må pløye i ånden for å bryte nytt land. Tradisjoner og religiøse former ærer ikke Jesus. Vi må våge å slippe taket. Det betyr ikke at vi ikke skal ha orden, for Gud er en ordens Gud og Ånden skaper enhet.”

Dette ordet er vel en god beskrivelse for hva vi opplevde Herren delte med oss denne helgen.
 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes