Kjære venner!

Vi har akkurat kommet tilbake fra en inspirerende og mektig forsoningstur til Israel. Vi var 28 ledere fra 21 forskjellige menigheter og kristne organisasjoner (se oversikt, nederst i e-posten), som hadde som mål å søke forsoning og be om tilgivelse for Norges rolle med Oslo avtalen og hvordan vi har behandlet jødene opp igjennom historien. Videre for den stadig økende negative holdning overfor Israel som stat og mot jøder generelt, blant norsk media, politikere og folk flest. Vi har også sett at denne ånd har spredd seg til våre åndelige ledere. Mange ser ikke viktigheten av å velsigne Israel, eller står fram og holder Bibelens Ord fast, om Israels rett til eksistens innenfor deres rettmessige grenser. Det er av avgjørende betydning at vi som åndelige ledere setter oss inn i og forstår Israels profetiske kall, deres historie og hensikt i denne tid og forkynner om dette i våre menigheter.

(Artikkelen fortsetten under videoen.)

Terje Liverød forteller blandt annet om denne turen til Israel, og andre misjonsturer han har vert hatt i sitt arbeid og misjonskall.

 

Visjonen

Hovedmålet var onsdagens besøk i Knesset hvor visepresident i Knesset, Gila Gamliel, tok imot manifestet (nederst i e-posten) på vegne av Knesset og det israelske folket. Vi opplevde en varm og åpen mottagelse fra henne og også andre representanter fra Knesset.

Terje Liverød, pastor i Livskraft Norge, hadde fått en tiltale fra Herren at før det kan komme en ny vekkelse i Norge, må Norge som nasjon forsone seg med Israel. Jeg har kjent i mitt hjerte at det var viktig at vi som profetisk tjeneste tok del i dette og det har vært mektig og sterkt å få nåde til å være med på å snu noe i den åndelige verden gjennom denne Israelreisen og overleveringen av manifestet. Det var også profetisk at vi kom til Israel midt i deres feiring av Hanukka (lysfesten). Videre var også USAs utenriksminister John Kerry på besøk i Israel for forhandlinger med Israels statsminister Benjamin Netanyahu denne uken og jeg tror det var viktig at, i tider som dette, var vi i Jerusalem og bad om tilgivelse og brøt trykket av Osloavtalen rent åndelig og viste at Israel tross alt har venner som står sammen med de.

Knesset og Yad Vashem
I tillegg til møtet i Knesset var vi på besøk i Yad Vashem (Holocaustmuseet i Jerusalem, Israels hjerte) og ble tatt i mot av Dr. Susanna Kokkonen, som er leder for Yad Vashem Christian desk, og leder for Yad Vashem Internasjonale Relasjoner Shaya Ben-Yehuda. For meg personlig ble også dette et gripende og sterkt besøk, da jeg tidligere har unngått å gå inn både der og i Auschwitz, Polen, som jeg har hatt anledning til ved tidligere besøk i Jerusalem og i Auschwitz. Siden vi skulle på en forsoningstur, opplevde jeg hvor viktig det var for meg også å ta del i dette besøket, selv om det ble emosjonelle meget sterke inntrykk.

Før besøket til Yad Vashem, tirsdag, fikk vi besøkt hovedkvarteret til den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Her fikk vi undervisning fra Jürgen Bühler, øverste leder for arbeidet, og Juha Ketola, som er internasjonal direktør med ansvaret for 80 nasjoner. Vi har også overlevert manifestet til en Palestinskarabisk pastor som forkynte for oss onsdag kveld, en Messiansk pastor som delte med oss torsdag kveld, og en sekularisert jødisk leder som har studert norsk medias dekning av Israel de siste tjue årene. Mandag delte også Jan Wilhelm van der Hoven engasjert om Norges profetiske kall til å stå i en allianse med Israel.

Vårt ønske var også at verdenspressen skulle dekke denne profetiske handling og gjengi manifestet i pressen. Det er gledelig at så mange har dekket dette og her en et lite utdrag av hva som har stått. I tillegg har Israelsk Tv dekket denne begivenheten på en positiv måte. Israel har virkelig trykket denne profetiske handling til sitt hjerte og vi håper at mange vil følge etter.

 

http://www.ikaj.no/content/norske-kristenledere-ba-israel-om-tilgivelse

http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Norwegian-group-coming-to-Knesset-to-apologize-for-Oslo-Accords-333876

http://www.israel.com/news/norwegian-christians-apologize-for-antisemitism-oslo-accords

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/174808#.Up97fKUdg48

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=13791

http://www.algemeiner.com/2013/12/04/oslo-accords-apology-issued-by-norwegian-christian-zionists-in-israel/

http://www.nrk.no/nyheter/beklager-norges-medvirkning-til-oslo-avtalen-1.11395634

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Norske-kristenledere-til-Israel-for-a-beklage-7394333.html

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3721670.ece

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/norska-kristna-ber-israel-om-ursakt_8789372.svd

http://www.k-s.no/artikkelside/article/292851

http://www.altaposten.no/lokalt/NTB/NTB_utenriks/article8747843.ece

http://www.adressa.no/nyheter/utenriks/article8747841.ece

http://www.webavisen.no/artikkel/8337291/norske-kristenledere-til-israel-for-aa-beklage.htm

http://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&Type=NTB&NyhetID=91760

http://www.nyhetspressen.com/570800.html

http://arabnyheter.info/sv/2013/12/04/norwegian-christian-zionists-coming-to-knesset-to-apologize-for-oslo-accords/

 

Personlig og hva vi vil gjøre
For meg personlig var det av avgjørende betydning å reise tilbake til Israel. På åttitallet var jeg på tre forskjellige Israelsturer, men siden har jeg bare tenkt hvor fint det kunne være å ta en reise, men det har blitt med tanken. Jeg har fått et fornyet tro for mer handling gjennom vår tjeneste og rent personlig å involvere meg.  Menigheten 24/7 tar inn et offer hver søndag til et arbeid i Israel og det har vi gjort i tre år nå. Vi har en forståelse at vi har et kall til å velsignet Israel og be om fred for Jerusalem. Imidlertid tror jeg at det er tiden for et sterkere engasjement for Israel i  denne tiden. Vi arbeider med å organisere en 10- dagers profetisk reise til Israel i september eller november neste år. Vi ønsker å dekke noen av de stedene det er naturlig at man besøker for førstegangs besøkende. Videre som et profetisk folk ønsker vi å besøke steder av profetisk betydning og videre skal vi ha en profetisk bønnehelg et sted i Israel. Jeg tenker også på om det er muligheter å sette opp et alternativ for de som ønsker å gjøre forretninger med Israel en av dagene på turen og få en presentasjon for dem.

Videre ønsker vi å oppmuntre både Menigheten 24/7 og de som kjenner seg ett med Brølende lam til å melde seg inn som kristne venner av Yad Vashem og Internasjonale Kristne Ambassade, Jerusalem (du kan få mer info av meg om dette er aktuelt, så kan vi gjøre det samlet)

Vi har invitert leder av norsk avdeling av Internasjonale Kristne Ambassade, Jerusalem: Dag Øyvind Juliussen til å dele med oss i januar 2014. Jan Wilhelm van der Hoven på besøk helgen den 7-9 eller 14-16 mars 2014

La oss åpne oss for hva vi kan gjøre for Israel sammen.

 

 

ERKLÆRING

Tilgi oss, Israel!
Erklæring fra pastorer og kirkeledere i Norge

Vi taler som kristne ledere i Norge. Vi taler som ledere av kirker, tjenester, kristen TV og aviser i Norge. Vi representerer de forskjellige regioner, nord, sør, øst og vest. Vi representerer de to opprinnelige etniske gruppene, nordmenn og samer.

Som kristne ledere i Norge omvender vi oss og ber om tilgivelse for Norges holdning både i menighetssammenhenger og i andre deler av det norske samfunnet.

Vi som ledere, fra det norske folk og menigheten i Norge, omvender oss, og proklamerer at vi vil gjøre vårt beste i å lede landet vårt til forandring. Vi ønsker å se en forandring i Norge, i takknemlighet til Gud og Israels nasjon.

Tilgi oss Israel, som nasjon:
– For Oslo-avtalen, delingen av Eretz Israel.
– For pengene fra Norge som endte opp som støtte til terrororganisasjoner.
– For at vi ikke har flyttet vår ambassade til Jerusalem, Israels evige og udelelige hovedstad.
– For ikke å ha stått opp til forsvar for Israel i en verden som er stadig mer fiendtlig.
– For den antisemittiske og anti-sionistiske holdningen fra politikere og media i Norge.

Tilgi oss Israel, som kirke:
– For at vi ikke har stått klarere opp for å stanse den norske anti-israelske politiske holdningen.

– For det faktum at store deler av kirken har avvist Israels rolle i Guds plan.
– For vår lunkenhet mot den forfølgelse dere har lidd under.
– For likegyldigheten mot dere som Guds utvalgte folk.
– For kirkelederes anti-israelske og antisionistiske utsagn og vår frykt for å stå opp mot disse.
– For å ha latt erstatningsteologien spre seg i kirkene.

Vi som nasjon har et kall til å være blant Israels sterkest allierte! Vi tror, og vil be, arbeide og ta til orde for, at Norge står som en sterk venn og støttespiller for Israel i generasjoner som kommer.

Vi slår fast at:
– Israel er menighetens åndelige mor, og har gitt oss de hellige skrifter, profetene, apostlene og også Messias, som har brakt frelse til jorden. – Den åndelige avvisningen av Israel har ført til en utstrakt erstatningsteologi både i den norske lutherske kirke og har spredt seg til frie menigheter.
– Gud har bekreftet sine løfter til Israel. Vi er trygge på at Gud vil holde sine løfter både til Israel og den kristne kirke.
– Kulturen og tradisjonen i vår nasjon er bygget på en grunnvoll av jøde-kristne verdier med klare jødiske røtter.

Tilgi oss:
Tilgi også det store antallet venner av Israel og kirken generelt i Norge at vi frem til i dag ikke har løftet vår stemme til støtte for Israel tydelig i vår nasjon.

Tilgi oss Israel, som nasjon:
– For de sterke kreftene og høye stemmene som krever boikott av Israel på alle områder, også innenfor handel.

– For pengene som er sendt fra den norske stat som indirekte brukes til å støtte terrorister.

– For de mange politiske ledere som gjentatte ganger har anti-israelske kommentarer, og vår passivitet ved å ikke tale ut mot dem.

– For den utbredte antisionismen i media, TV, aviser, radio og internett. – For vår grunnlov som hindret jøders adgang til riket frem til 1851.

– For å ha sendt jøder ut av Norge og til nazistenes dødsleirer under andre verdenskrig.

– For å ha avvist jøder etter andre verdenskrig.

– For å ikke ha gitt Israel heder og ære for landets vesentlige bidrag til menneskeheten. Uten Israels innsats ville ikke våre sykehus fungere som de gjør i dag. Ei heller våre våre datamaskiner og mobiltelefoner.

– For å ha alliert oss med krefter som søker å ødelegge nasjonen Israel. Som nasjon har vi formet allianser med krefter som ønsker å ødelegge nasjonen Israel. Som åndelige leder i Norge ønsker vi å bryte disse alliansene.

Oslo-avtalen søkte å dele landet. Avtalen har ført til at store pengesummer er blitt overført fra den norske stat til palestinske grupper som har vært involvert i terror.

– For åpen historieforfalskning og hets mot Israel.

Vi slår fast at:
– Israel er en stor velsignelse for verden!
– Guds åpenbaring kom fra og gjennom Israel.
– Guds Ord kom fra og gjennom Israel.
– Messias, vår frelser ble født som jøde i Israel.
– Norsk media har i årevis gitt en fordomsfull og ubalansert dekning av konflikten i Midtøsten med særlig slagside mot Israel.
– Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) har bedt om at Norge tar grep for å stanse demoniseringen av Israel i den norske Midtøsten-debatten.
– Israel er også i dag en velsignelse til og for verden. Israel er en velsignelse på det åndelige, finansielle, kulturelle og teknologiske området, i tillegg til mange andre områder.

Som ledere i forskjellige kirker i Norge vil vi også slå fast:
– Norge som nasjon har et kall til å velsigne Israel.
– Norge som nasjon har et kall til å hjelpe Israel med å sikre sine grenser.
– Norge som nasjon anerkjenner jødenes rett til eierskap til Eretz Israel.
– Vi som nasjon har et kall til å være blant Israels sterkeste allierte.
– Vi tror, og vil be, arbeide og ta til orde for at Norge står som en sterk venn av Israel i generasjoner som kommer.

Som Henrik Wergeland, Trygve Lie, Kåre Kristiansen og mange andre av vårt lands fedre, vil vi se en nasjon og et folk som velsigner den israelske nasjonen og det jødiske folket.

«Jeg vil velsigne dem som velsigner deg og forbanne dem som forbanner deg». 1. Mosebok 12:3

Vi ber av hele våre hjerter: Herre, velsigne Israel!

Deltakere på turen var:

Terje Liverød, Pastor og misjonsleder, initiativtaker og leder av gruppen

Svein Skulstad, Pastor Salemkirken i Oslo

Toralf Trosten, Karasjok Pinsemenighet

Jan Christian Helsvig, Pastor Menigheten Vintreet Sandefjord

Ingar Jensen, Pastor Livets Senter Menighetene Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Valdres

Arild Måsø, Samisk Urfolksmisjonssenter

Helge Svanaasen, Pastor Kilden menighet Ål

Øivind Andresen, Pastor WOM Livskraft Norge, Tønsberg

Ingjerd Breian Hedberg, Diakon/Bønneleder Bønn for Den Norske Kirke, Tønsberg

Daniel Denker, Pastor Husmenighet, Sotra

Tom-Inge Aas, Nordisk Direktør God TV

Egon Davidsen, Familiekirken i Follo

Thure-Andre «Icebreaker» Eriksen, Daglig leder Stiftelsen TX-Vikings

Kjetil Korstvedt, Pastor Familiekirken Gjøvik

Knut Tømmerbakk, Pastor Ny begynnelse, Asker ,  Leder New beginning Europe, Program leder Kanal 10

Curt Lahti , God TV

Ottar Elgvin, Daglig leder, Tønsberg Bønnenettverk

Per Ivar Winnæss, Pastor Menigheten 24/7 Øvre Eiker, Daglig leder Utrustningssenter 24/7 og Brølende lam

Daniel Haddal

Edward John Hughes, TV sjef Kanal 10 Norge

Olav Slåtten, Coordinator Partners in Harvest

Eva Olsvold Sundar, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling

Heide Strømsmo

Kjell Madsen Kjørholt, Pastor Utrustning og Misjon i Porsgrunn

Ola Bjørge, Familiekirken Gjøvik

Thomas Holst, Kanal 10 Norge

David Auke, leder His love to the Nations

Finn Jarle Sæle, Redaktør Et Ord fra Jerusalem

Adele Benedicte Hansen, Kristiansand, Dwelling in Daddys Love Ministries

Dag Øyvind Juliussen, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Norsk Avdeling