Den Profetiske røst - med fokus på undervisning om nådegavene og den profetiske tjenesten.Den Profetiske Røst er et magasin som kommer ut 2 ganger i året.

I dette bladet fokuserer vi på undervisning om nådegavene og den profetiske tjenesten. Vi vil også skrive om vekkelse i vår tid, om det kreative og dekke de profetiske tider for Israel.

Innbetal kr 360,00 til vår konto 9230.09.48830 og sett inn ditt navn og adresse og du vil få «Den Profetiske Røst» tilsendt hjem til deg. Merk innbetalingen DPR-abonnent 
eller send en e-mail til: info@brolendelam.no

Les tidligere utgaver av «Den Profetiske Røst» på nett.

Den profetiske røst
BL Media as
Flessebergveien 1
3300  HOKKSUND  

Bankkonto Norge: BNbank  9230.09.48830
Bankgirokonto Sverige: SwedBank  5363-6049

Den profetiske røst - Et Brølende Lam Magasin om det profetiske, kreative og om vekkelse i vår tid!