Siden vi har blitt en del nye medlemmer og flere nye søsken har blitt introdusert til oss, oversender jeg en oversikt over tjenesten og menighetens konti, for innbetalinger. Som dere sikkert kjenner til har vi, i Brølende lam profetiske tjeneste, flere juridiske enheter og derfor flere konti. Vi har også Vipps for alle virksomhetene. 

 

9230.09.48830 - Brølende lam - Profetiske tjenesten
– BL Media as (Vipps 901 22 575)

Innbetaling av seminar, samlinger, profetskole, bøker og mediaprodukter.
Husk at du merker din innbetaling med hvilke modul, seminar, eller samling du innbetaler, da det lett kan bli litt uoversiktlig, da vi har flere parallelle arrangementer.

9235.27.82728 - Menigheten 24/7 (Vipps 578708)

Innbetaling av tiende, hellige gaver og offer. De som innbetaler gaver til menighetens konto, får opptil kr 50.000 og for ektepar, hele kr 100.000 i reduksjon på inntekter i skatteavregningen. Dette gjelder bare for beløp som gis inn til dette kontonummeret.

9235.25.62094 - Utrustningssenteret 24/7 - Profetisk TV 
– Stiftelse (Vipps 578710)

Her ligger driften av profetisk tv og den utadrettete virksomhet som åpne møter, i innland som utland og misjonsvirksomhet, hvor vi har noen partnere med oss.

For internasjonale betalinger:

NO4892300948830   BN Banks BIC/SWIFT KBNONO22
Bankname: BN Bank ASA
Our name: BL Media as
Accountno: NO4892300948830
Routing/swift: BIC/SWIF
Bankadress: Postboks 2415 Torgarden, 7005 Trondheim, Norway
My name: Per Ivar Winnæss
Address: Flessebergveien 43, 3302 Hokksund, Norway

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke alle dere som står med Brølende lam profetiske tjeneste, både i menigheten og Profetisk TV. Har du noen spørsmål hører vi gjerne fra deg.