Du er her

Bergen - Hordaland

Profetisk, apostolisk konferanse, Bergen

Dato: 
2-5 februar 2023
Sted: 
Jesusfellesskapet
Region: 

...hvor blant annet Rachel Hickson og Per Ivar Winnæss deltar

Mer info kommer...

«Reaktivisering av de profetiske gaver» - Bergen

Dato: 
18-20 februar 2022
Sted: 
Jesusfelleskapet, Evangeliekirken
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Onsdag, 16 februar, 2022

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, mens andre ikke er klar over at de har profetiske gaver. Dette fordi det har vært lite forkynnelse om dette, selv om at Bibelen oppmuntrer oss til å bruke og vokse inn i den nytestamentlige profetiske gaven.

Seminaret fokuserer på at vi alle kan tale profetisk og vi legger en grunn for hvordan vi profeterer, tyder og kan utvikle den nytestamentlige gaven, gjennom en undervisningsbolk og en aktiviseringsbolk. Her vil vi følge den enkelte opp, som føler at de ikke har en ordentlig flyt i Den Hellige Ånd, så de kan vokse i tro og får en mer struktur og flyt i hvordan de kan profetere.

Profetiske seminar i Bergen

Dato: 
18-20 november
Sted: 
Tertnes bedehus, Bergen
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Onsdag, 17 november, 2021
  • Torsdag 18. november kl18:00-22:00
  • Fredag 19. november kl18:00-22:00
  • Lørdag 20. november Kl10-22:00

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, mens andre ikke er klar over at de har profetiske gaver. Dette fordi det har vært lite forkynnelse om dette, selv om at Bibelen oppmuntrer oss til å bruke og vokse inn i den nytestamentlige profetiske gaven.

BL Expo - profetisk samling

Dato: 
27-28. aug 2021
Sted: 
Tertnes Bedehus, Bergen
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Fredag, 27 august, 2021

«BL Expo - profetisk samling» på Tertnes Bedehus, Bergen, med Per Ivar Winnæss og Brølende lam forbønnsteam

Bergen: Profetier, profeten og menighet

Dato: 
27. – 29. april 2012
Sted: 
Hordvik bedehus, Bergen
Region: 
Påmeldingsfrist: 
Mandag, 16 april, 2012

 

Hordvik bedehus

Hvordan kan den profetiske tjeneste få det spillerommet som det skal ha i menigheten? Å fostre det profetiske i en menigheten byr på utfordringer som ikke er så lett å komme over for en lokal pastor. På den ene siden skal man bygge orden og harmoni, og samtidig stimulere og slippe løs mennesker som kan komme med provoserende, utfordrende og rystende budskap. Hvordan kan man bygge trygghet inn i en slik forsamling?

Gjennom fler år har Per Ivar Winnæss fungert som profet og pastor for å bygge profetiske team - det er mennesker som har gitt seg selv til å gjøre tjeneste med den nytestamentlige profetiske nådegaven. I løpet av denne helgen vil vi ha team som er tilgjengelig til å betjene med forbønn og personlige profetier, i tillegg til at vi ønsker at du også skal bli aktiv med de profetiske nådegaver.

Hovedfokuset denne helgen er å formidle den profetiske salvelsen på en slik måte at den blir tilgjengelig for deg som er aktiv i en menighet, at du kan begynne å fungere med det profetiske ordet og budskapet i din lokale menighet og forsamling.

Bergen: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

Dato: 
18. – 20. nov 2011
Sted: 
Bergen, Forum Kino
Region: 

Vi ønsker å utruste og forløse mennesker med nådegaver, til å høre Guds stemme i hverdagen. Bibelen oppmuntrer oss med at alle troende kan høre Guds stemme. Dette kan vi med utgangspunkt i at vi ved Guds nåde har tatt imot frelsen, er døpt i Den Hellige Ånd og har Den Hellige Ånds gave.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes