Vestporten er åpen

20-22 september 2024
Jesusfellesskapet, Bergen

Åpne møter, fredag og lørdag kl19:00 og søndag kl11:00 

Profetisk dagseminar på lørdag kl11-16:00 påmelding 

Sted: Jesusfellesskapet, Bergen med PA nettverk og team fra Brølende lam profetskole 

 

Arrangør: PA nettverk, Brølende lam og JF kirken

«Reaktivering av de profetiske gaver» - Bergen

18-20 februar 2022
Jesusfelleskapet, Evangeliekirken

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, mens andre ikke er klar over at de har profetiske gaver. Dette fordi det har vært lite forkynnelse om dette, selv om at Bibelen oppmuntrer oss til å bruke og vokse inn i den nytestamentlige profetiske gaven.

Seminaret fokuserer på at vi alle kan tale profetisk og vi legger en grunn for hvordan vi profeterer, tyder og kan utvikle den nytestamentlige gaven, gjennom en undervisningsbolk og en aktiviseringsbolk. Her vil vi følge den enkelte opp, som føler at de ikke har en ordentlig flyt i Den Hellige Ånd, så de kan vokse i tro og får en mer struktur og flyt i hvordan de kan profetere.

Profetiske seminar i Bergen

18-20 nov 2021
Tertnes bedehus, Bergen
  • Torsdag 18. november kl18:00-22:00
  • Fredag 19. november kl18:00-22:00
  • Lørdag 20. november Kl10-22:00

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, mens andre ikke er klar over at de har profetiske gaver. Dette fordi det har vært lite forkynnelse om dette, selv om at Bibelen oppmuntrer oss til å bruke og vokse inn i den nytestamentlige profetiske gaven.

Profetisk apostolisk samling

22-24 okt 2021
Neo-Kirken på Ågotnes og Jesusfellesskapet i Bergen

Åpne profetiske samling i Neo-kirken på Ågotnes, fredag den 23 og lørdag den 24 oktober, kl18:00, samt profetisk dagsretreat på lørdag den 23. oktober, kl10:00-16:00 Sted: Landro Bedehus, Ågotnes

Bergen: Profetier, profeten og menighet

27. – 29. april 2012
Hordvik bedehus, Bergen

 

Hordvik bedehus

Hvordan kan den profetiske tjeneste få det spillerommet som det skal ha i menigheten? Å fostre det profetiske i en menigheten byr på utfordringer som ikke er så lett å komme over for en lokal pastor. På den ene siden skal man bygge orden og harmoni, og samtidig stimulere og slippe løs mennesker som kan komme med provoserende, utfordrende og rystende budskap. Hvordan kan man bygge trygghet inn i en slik forsamling?

Gjennom fler år har Per Ivar Winnæss fungert som profet og pastor for å bygge profetiske team - det er mennesker som har gitt seg selv til å gjøre tjeneste med den nytestamentlige profetiske nådegaven. I løpet av denne helgen vil vi ha team som er tilgjengelig til å betjene med forbønn og personlige profetier, i tillegg til at vi ønsker at du også skal bli aktiv med de profetiske nådegaver.

Hovedfokuset denne helgen er å formidle den profetiske salvelsen på en slik måte at den blir tilgjengelig for deg som er aktiv i en menighet, at du kan begynne å fungere med det profetiske ordet og budskapet i din lokale menighet og forsamling.