Kommende samlinger, seminarer og konferanser

Tittel Dato Sted
Profetskole over internett, våren -24 Vårsemesteret 2024, fra 15. jan - 20. mai På Zoom, internett
Sørvestporten er åpen! 16-18 februar 2024 Figgjo Bedehus, Tjessheimveien 8, 4332 Figgjo
Profetisk vårretreat «Nye tider» 12-14 april 2024 Utrustningssenteret 24/7
Sørvestporten er åpen! 31 mai – 2 juni Figgjo Bedehus, Tjessheimveien 8, 4332 Figgjo
Profetisk mønstring med Tom og Jane Hamon, 2024 21-23 juni 2024 Utrustningssenteret 24/7
Sommerskolen 29 juli-3. august 2024 29 juli-3. august 2024 Flesseberg Gård, Øvre Eiker
«Kickstart»-samling med PA-nettverket 2024 30 aug-1. sep 2024 Flesseberg Gård, Øvre Eiker
Sørvestporten er åpen! 27-29 sept 2024 Figgjo Bedehus, Tjessheimveien 8, 4332 Figgjo

Ta kontakt om du ønsker å delta på et av våre seminarer om det profetiske, eller om du ønsker å ønsker besøk av oss i din menighet til å trene menigheten i det profetiske.


Brølende lam profetskole dagmodul og kveldsmodul 2024

Vi opplever at vi lever i nye tider, hvor man kan fornemme at noe nytt er på gang i vårt land. Vi kjenner på en sterkere lengsel og hunger etter Gud og det ser vi i mange troende over hele vårt kjære dyre fedreland (Sal63:1-6).

Mange føler behovet for og samles for å inspirere hverandre til å søke Gud sammen i tider som dette.
Profeten Jesaja profeterte at belgmørke kommer til å dekke jorden, men at Guds herlighet skal komme over de som setter seg selv i brann. (Jes60:1)

De åtte åpne portene over Norge

Etter mange år hvor vi har hatt helgeseminarer og åpne møter på langs og på kryss og tvers i Norge har vi opplevd at Herren har talt til oss om at det er åtte porter som vi skulle tale ut at er åpne over Norge.

Salme24:7 «Løft hodene dere porter! Og la dere løftes, dere evige dører, så herlighetens Konge kan komme inn»

Jesaja 22:22 «Jeg skal legge nøkkelen til Davids hus på hans skulder. Han åpner opp, og ingen lukker igjen. Han lukker igjen, og ingen åpner opp.»

Profetisk vårretreat «Nye tider»

12-14 april 2024
Utrustningssenteret 24/7

Det er så vakkert å være sammen, under det som vår himmelske Fader gjør blant oss, når vi trer til side og lar han hvile over tilbedelsen og lovsangen, når vi kommer sammen med samstemt sinn. Vi inviterer deg som ønsker å ta del i fellesskapet sammen med andre troende og søke etter mer av Gud i denne viktige tiden. Det er virkelig stort å være sammen med mennesker som prioriterer dette og har et slikt fokus på en inntreden av himmelen og Guds tiltale til den enkelte. Vi vil spesielt ha fokus på profetisk tilbedelse, Guds nærvær, det kreative og bønn under helgen.

Sørvestporten er åpen!

16-18 februar 2024
Figgjo Bedehus, Tjessheimveien 8, 4332 Figgjo

Profetisk helg, med seminar og åpne møter, med PA nettverk, Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam.

Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side. Håper vi hører fra deg snart.

Sommerskolen 29 juli-3. august 2024

29 juli-3. august 2024
Flesseberg Gård, Øvre Eiker

Vi har i over 25 år holdt profetiske seminarer og Brølende lam profetskole er 20 år.

Vi opplever at mange mennesker har profetiske gaver og kall, men ofte ikke finner sin plass i det etablerte. Man har et stort behov for å finne sine likesinnede og derfor er det gledelig å se hvor mange som finner nye venner og møter gamle her på Brølende lam sommerskole.

Brølende lam profetskole 20 år

2024 er et spesielt år for oss i Brølende lam, da vi feirer 20 år på profetskolen. Gjennom årenes løp har vi uteksaminert over tusen elever på våre nesten femti halvårsmoduler. Vi har også holdt rundt to hundre helgeseminarer rundt omkring i landet og har huset nesten tjue ukeskoler, på Flesseberg gård. Gjennom disse samlingene har flere andre tusen troende deltatt.

Profetskole over internett, våren -24

Vårsemesteret 2024, fra 15. jan - 20. mai
På Zoom, internett

Vi er i ferd meg å fullføre Brølende lam sin første profetskole over nett og har så positive erfaringer med nettskolen, at vi ønsker å fortsette med moduler også neste år. Mange av de 16 elevene vi har på denne modulen, har gitt så herlige tilbakemeldinger om at de er strålende fornøyd med denne formen for utrustning.

Sørvestporten er åpen!

31 mai – 2 juni
Figgjo Bedehus, Tjessheimveien 8, 4332 Figgjo

Profetisk helg, med seminar og åpne møter, med PA nettverk, Per Ivar Winnæss og team fra Brølende Lam.

Det er i en tid som dette at vi samles for ny inspirasjon. La oss stå sammen, side om side. Håper vi hører fra deg snart.

Etablering av PAN - Profetisk Apostlisk Nettverk

Vårt mål er å bygge en apostolisk og profetisk plattform, med troverdighet, relabilitet og tyngde, i Norge. Apostler og profeter må også bli hørt i vår nasjon. Det har vel aldri vært en tid som denne, hvor den apostoliske og profetiske røst virkelig må å stå fram for å bli hørt i våre menigheter, på markedsplassen og i den lovgivende og utøvende forsamling. Vi bestreber oss i at vi i denne tiden skal stå sammen om de nytestamentlige profetiske gaver og at den apostoliske og profetiske tjenestene og gavene skal vokse fram i vårt land.

Vi tror at vi først må bygge mennesker som har karakter og troverdighet, før man kan stå fram i en tjeneste som apostel eller profet. Vi mener at dette også bør gjelde for de troende, som tjener med de nytestamentlige profetiske gaver. Gjennom PAN (Profetisk apostolisk nettverk) og PAR (Profetisk apostolisk råd) er vi overbevist over at du knytter deg til et nettverk som løfter fram disse verdiene.