Du er her

Profeti over Oslo og Akershus fylker 2013

Formidlet av Sharon Stone

Jeg tar Oslo og Akershus sammen fordi det er vanskelig å skille ordene jeg har for dem i hjertet mitt. Gud talte til meg om en ånd som ønsker å tilfredsstille mennesker, og dette er noe vi må ta hånd om i dette området, fordi det inviterer til kompromiss. Gud har satt dette området til å være pionerer. Og vi må ta i tu med det. Herren kaller denne regionen hodet på elva og det betyr der hvor strømmen er sterkest, så vi trenger å dirigere den strømmen med Guds kraft.

Herren sier at vi må ta tak i pornografiske forretningsvirksomheter i dette området. Jeg tror at Herrens ånd vil at de skal stenges og bli begrenset og vi vet at det vil bli vanskelig pga. internett. Men jeg følte også dere ikke kan la myndighetene ta avgjørelsene for dere. Herren vil at menigheten skal innse at det er de som skal regjere på jorda. Så, Herre, vi ber om åpenbaring og ansvar og at de gir gjensvar på det at det er de som regjerer på jorda. Det er menigheten som gir lover i himmelrommet og det er der avgjørelser tas.

Så nå bruker vi den autoriteten og taler mot pornografivirksomheten i dette området og akkurat som du forbannet vintreet og det døde fra røttene, forbanner vi deres finanser og vi befaler dem å tørke fra røttene nå og vi ber om at et vitnesbyrd skal forløse landet.
Du kalte regionen hodet for elven, der hvor strømmen begynner og er sterkest og raskest. Vi ber om at din strøm skal ha retning og ikke kaos, men den representerer også store elver av levende vann som flyter.

Å tekkes mennesker og kompromiss: Jeg tror ikke dette har sin rot i frykt, jeg tror det har sin rot i komfort. Så, Far, i Jesu navn, så ber jeg at du skal gjøre ditt folk ukomfortable, ukomfortable med status quo, stillstand, ukomfortable med middelmådighet, ukomfortable med å tekkes mennesker og ikke deg. Og vi ber fram denne pionerånden på nytt og vi sier: Reis deg! Reis deg! Husk hvem du er! Amen!

Jeg så en sterk asiatisk innflytelse bevege seg inn i hovedstaden. Jeg så det ikke som noe positivt eller negativt, men jeg ser det får oppmerksomhet. Så jeg taler til den rasistiske forutinntattheten og fordommene og de problemene som fienden prøver å reise i dette området, og vi taler til det først og taler inn Guds fred og vi kaller fram enhet i nasjonalitetene, vi kaller på det gode i det å være mange og vi taler til opptøyer og blodsutgytelse og sier: Stopp, før det egentlig skjer.

Dette er virkelig en by som er nr. 1 på mange områder. Og jeg føler at dere tenker at hvis dere ikke er førstemann, så hvorfor bry dere med andreplass. Det tar en profetisk skarphet å være nr. 1.

Så, Far, vi kaller fram, noe jeg aldri har bedt fram og ut noen gang, førstesalvelsen, til å reise seg opp igjen, i ting som har med Den Hellige Ånd å gjøre, for å fremme Guds rike, Førsteapostler. Velsigne denne regionen!

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes