Du er her

Profeti over Hordaland fylke 2013

Formidlet av Jane Hamon

Jeg skal forløse en sterk Ånd av favør over dere. «Et internasjonalt fokus kommer til å komme over denne regionen, ikke bare skal dere produsere velstand og rikdom fra deres region, men dere kommer til å finne ut at jeg bringer nasjonenes rikdom til dere.» Herren sier at han skal gjøre det gjennom forretninger og gjennom turisme. «Jeg skal bringe det gjennom en frisk entreprenørånd.»

«Jeg vil reise opp en prototype av forretningsmenn som samtidig tjenestegjør, i denne regionen. Dere kommer til å finne ut at jeg kommer til å reise opp et velstandsskapende folk som skal komme ut menigheten.» Jeg erklærer 5Mos8:18 over denne regionen. Verset sier at «jeg har gitt deg kraft til å skaffe rikdom».

«Dere kommer til å finne ut at når rikdom kommer til dere i denne regionen, så vil jeg bringe nye ideer og produkter som vil velsigne menighetene i Norge. Jeg kommer til å bruke dere til å finansiere produkter i menighetene i Norge, gjennom rikdom, som jeg kommer til å bringe denne regionen.»

«Det skal være en sterk salvelse over apostler og profeter i denne regionen, som kommer til å bli sendt til nasjonen, men også over apostler og profeter i regionen som jeg vil sende til nasjonene.» Det er også en ny forbindelse som vil etablere seg mellom Storbritannia og Amerika, nye internasjonale forretningsforbindelser, i tillegg til tjenesteforbindelser.

Herren sier: «Jeg bygger et sterkt grunnlag i denne regionen. Jeg legger også en sterk salvelse over vektere og seere i denne regionen. Dere skal vokte og be for landet. Samtidig vil det reise seg synske og okkulte krefter og menigheten vil finne seg i samme situasjon som profeten Elisa og Baal-profetene. Men jeg skal legge en ånd av mot over menigheten i denne regionen. De skal vise nasjonen hvem som er den sanne Gud.»

Far, nå forløser dette over disse menneskene, at de vil bringe med seg salvelse tilbake.

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes