Du er her

Profeti over Finnmark fylke 2013

Formidlet av Sharon Stone

Det første Herren viste meg var hvor hard denne vinteren hadde vært for dere og Herren erklærer at det verste er over. Det har vært en periode av hardhet og ufruktbarhet, åndelig sett. Akkurat som den naturlige vinteren reflekterte det som pågikk i den åndelige verden, erklærer vi nå at vinteren er over og at våren har kommet.

Far, nå kaller vi fram friske skudd, vi kaller fram en tid med varme. Vi kaller fram turtelduenes sang og sødmen av din Ånd.

Herren sier: «Jeg reiser opp igjen en eldgammel bønnebevegelse i det området og den skal påvirke både statskirken og frimenighetene. Jeg bringer dem fram i hjemmene og der man samles to eller tre. Jeg skal bringe fram det som er for nasjonen, og ikke bare for regionen. Det skal skje en frigjøring fra det å tenke smått, noe som ligger over området, og bønnen skal være for nasjonen.» 

Jeg hørte Herrens Ånd tale inn i det området som har en evne til å påvirke andre. Jeg ber fram at de bønnestrategiene du gir til disse, vil bli gitt til resten av nasjonen, Herre, når de står i sine «høye tårn», at du gir dem den trompeten som skal blåse ut når det er fare på ferde og de skal erklære det du gjør. Far, nå kaller vi ikke lenger landet: Det frosne nord, men nå kaller vi det et tilfluktssted for tilbedelse i nasjonen. Den uavhengige småtankementaliteten er brutt i Jesu navn!

Jeg hørte Guds Ånd si: Det kommer til å bli mye menighetsplanting, men det kommer ikke til å bli bygget på splittelse denne gang. Det er ikke bygd på opprør og det å forlate en menighet. Men det har å gjøre med det at det er lettere å løpe sammen med det nye enn å gjenopplive det gamle.

Herrens Ånd sier: «Jeg søker etter den som vil vanne dem med bønn og gi dem ryggdekning.» I det naturlige hørte jeg at noen sa at dette området har tiden løpt fra, at de står tilbake for andre steder. Jeg hørte Herren si at nå er dere i en sesong der dere tar igjen de andre, på det sosiale området, det tekniske området og det åndelige området. Far, vi taler ut forløsning.

Jeg vil også si dette om finanser fra turisme: Jeg føler at det kommer til å bli en større del. Gud ser etter sine forbedere som skal øremerke de finansene for Guds vilje også.

Far, vi velsigner denne regionen, i Jesu navn og vi takker deg for den dagen de har ventet på. Gud velsigne dere!

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes