Du er her

Profeti for Hedmark fylke 2013

Formidlet av Sharon Stone

Herrens Ånd sammenlignet dette fylket med Jeriko, en by med murer rundt seg. Jeriko var et område som Gud hadde bestemt til å være en seier og et vitnesbyrd. Det var også kjent for å være en ugjennomtrengelig by.

Herren sa: «Jeg beviste at ingen ting er ugjennomtrengelig for meg!» Herren gir dette løftet til denne regionen. Jeg føler at akkurat som med Jeriko så må man ha strategier og man må ha enighet. Det er derfor fienden har arbeidet så hardt med å holde disse fra å komme sammen i dette området.

Jeg føler også at det har vært noe som har vært blåst ut av proporsjoner, når det gjelder menigheten, og det ble ikke håndtert på en vis måte. Det har ført til at man har gått tilbake til tradisjonelle, religiøst fundamenterte virksomheter og menigheter. Jeg tror vi skal endre dette i dag. Far, vi taler til den fryktbaserte retretten i Jesu navn. Og vi vender disse krigerne om i Jesu navn og vi forløser dem til å fremme ditt rike. Vi kaller dem ut av sine huler og vi blåser i framrykkingstrompeten, i Jesu navn. Vi kaller fram enheten og strategien som trengs for å få et gjennombrudd i Ånden, at Han kommer inn i området.

Jeg så noen eldgamle skriftruller bli åpnet. Vi tror at noe som er gammelt er mer verdifullt. Vi taler til det som man trodde var sannheten langt tilbake i tid, og vi ber om at det ikke skal være en begrensning over den regionen, amen.

Jeg så noe som så ut som en munkeorden, et område som var innelukket, et kloster, der man stenger seg inne for å være gudfryktig. Det er ikke planen Gud har for dette området. Vi ber om en åndsutgytelse i alle deler av samfunnet i det området, at de kristne ikke skal være skjult og være innadvendt. Vi utløser en påvirkningskraft inn i alle områder nå. Dette vil være et område, et Guds fjell som vil påvirke alle samfunnets fjell.

Jeg ser også hvordan man selger bort bondegårder og jeg så hvordan gårder som har vært i familiens eie i generasjoner, plutselig skiftet eier. Jeg hører Herrens Ånd sier: «Jeg bringer inn forsterkninger.» Det er virkelige endringer når det gjelder landområder. 

Herre, vi ønsker velkommen guddommelige forsterkninger inn i det området nå. Kom og hjelp, kom og gi støtte, i Jesu navn. 

Jeg skal gjøre ferdig det punktet om Jeriko. Jeriko skulle gi et slikt vitnesbyrd at seier allerede var gitt for det området. De visste allerede at Gud folk gikk framover. Gud vil at dette området skal være kjent for det.

Region: 

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes