Du er her

Artikler

Magasinet «Den Profetiske Røst»

Den profetiske røst kommer ut 2 ganger i året.Oppdatering: Vi har nå lagt ut alle utgaver av magasinet fra 2005 til i år på nett: www.utrustningssenteret247.no/dpr

Den Profetiske Røst er et magasin som kommer ut 2 ganger i året. I dette bladet fokuserer vi på undervisning om nådegavene og den profetiske tjenesten. Vi vil også skrive om vekkelse i vår tid, om det kreative og dekke de profetiske tider for Israel.

Vi håper du vil stå med oss i vårt arbeid med å bringe det profetiske ordet og profetisk undervisning gjennom å bli abonnent.

Les tidligere utgaver av «Den Profetiske Røst» på nett.

Hva er en profeti - en definisjon

En profeti er et budskap som kommer fra Guds trone og Guds hjerte. Paulus sier i sitt første brev til Korinterne 14,3 Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. 

Nådegavekurs

Våre seminarer er også nådegavekurs. For det første søker vi å forløse nådegavene hos den enkelte til bruk i din menighet. Dernest søker vi å formidle kunnskap om hvordan de ulike nådegavene fungerer. Og for det tredje ønsker vi at hver enkelt skal fungere i nådegavene med Jesu Kristi hjerte og sinnelag.

Våre nådegavekurs er ikke lagt opp slik mange andre kurs gjerne er tilrettelagt. Vi har ikke en systematisk gjennomgang av alle mulige nådegaver, ei heller et spørreskjema som til slutt viser deg din nådegaveprofil.

3 ulike typer profetiske tjenester

I utgangspunktet vil jeg presisere at det er forskjell på en profetisk tjeneste og en profet-tjeneste. En profet-tjeneste er den tjenesten i Guds rike som en anerkjent profet utfører og har ansvar for. En profetisk tjeneste kan gjøres av enhver som har profetisk nådegave og som står under tilsyn og veiledning av en annen moden tjenestegave.

Det er mange måter å forklare ulike aspekter ved den profetiske tjenesten, og dette er en av dem. Jeg vil her definere 3 ulike varianter av forbønns-tjenester som har relasjon til det profetiske.

Rapport fra Ålesund

Vi hadde fullt hus på de åpne møtene på New Life, mens 20 personer tok del i selve seminaret denne gangen. Vi synes at det er spesielt av vi fyller salen, rundt 60 stykker, uten noe lokal annonsering. Flere vitnet om momentane helbredelser, befrielse og mange ble styrket gjennom den profetiske tjenesten. Det var også oppmuntrende at flere vitnet om hvordan det profetiske ord de fikk for tre og fire år siden hadde gått i oppfyllese for både dem selv, ektefelle og barn.

Seminarserie: Du kan høre Guds stemme i hverdagen

I høst vil vi starte opp med møter og seminarhelger. Først ute er Ålesund 30. september – 2 oktober 2011, og Måløy 21. – 23. oktober 2011. Deretter Bergen og Kvinesdal i november og februar.

Vi ønsker å formidle Guds farskjærlighet til deg gjennom den profetiske tjenesten. Gud har lagt ned et stort potensial i deg som skal frigjøres i denne tid. Vi ønsker å oppmuntre deg til å finne Guds plan med ditt liv.

Sider

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes